Störningar och andra avvikelser

Störningar och andra avvikelser innefattar händelser som kan uppfattas som brister i trygghet av hyresgäster och som orsakas av andra hyresgäster eller obehöriga som vistas i bolagets fastigheter. I processen hanterar vi störningar och avvikelser från alla bolagets avtal samt avvikelser i bolagets allmänna ytor, främst avvikelser från hyresförhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd. Stockholmshem arbetar processinriktat med de här frågorna för att kunna komma tillrätta med problemet på ett effektivt och tydligt sätt.

Störningar som har sin orsak från tekniska brister i fastigheten eller uppkommer till följd av arbete eller renovering som beställts av Stockholmshem inryms inte i denna process.

Under 2017 har vi

  • implementerat rutin för borttransport av föremål i allmänna utrymmen. Rutinen är ett led i bolagets ansvar i att hålla allmänna utrymmen fria och säkra vid eventuell uppkommen brand. Målet är proaktiv förvaltning samt kostnadseffektiv verksamhet.
  • implementerat rutin för utredning av störningar och andra avvikelser i bolagets lokaler. Målet är proaktiv förvaltning samt kostnadseffektiv verksamhet.
  • implementerat rutin och förbättringsförslag gällande bolagets inkassoverksamhet. Målet är kostnadseffektiv verksamhet samt förhindra onödiga avhysningar.
  • implementerat rutin för hantering av ersättningsanspråk för hinder och men i nyttjanderätten Målet är kostnadseffektiv verksamhet.