Hjälp när det behövs

Stockholmshems centrala kundtjänst har under 2017 fortsatt sitt arbete för att ge våra kunder ett bra bemötande och för att bli ett effektivt stöd för det övriga bolaget. Årets nyheter är bland annat att vår reception och flaggskeppsbutik integrerats i kundtjänst, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder en ännu bredare kompetens och kunskap. Något annat vi arbetat fram under året är en webbaserad databas som ger oss bättre förutsättningar till att snabbt finna korrekt och uppdaterad information. På så sätt kan vi leverera kvalitativa svar på hyresgästernas frågor och avlastningen gör att våra handläggare kan använda sin tid mer effektivt.

Hyresgästerna tidsbokar besök av områdestekniker via kundtjänst eller via Stockholmshems webbplats. Mottagna fel skickas ut till någon av Stockholmshems 60 servicebilar, där en områdestekniker antingen reparerar felet omgående eller skickar vidare ärendet till en entreprenör.

En särskild jour tar emot akuta fel på kvällar och helger när det gäller till exempel vattenläckor och hissfel. På kvälls- och nattetid finns också en störningsjour öppen för anmälan av störningar från grannar och kringboende. Störningsjouren drivs i samarbete med Svenska Bostäder, Familjebostäder och Järfällahus.