Våra lokalhyresgäster

De fem största hyresgästerna hyr 21 (21) procent av den totala lokalarean och svarar för 31 (31) procent av de totala lokalhyresintäkterna. Största hyresgästen är Stockholms stad som genererar 25 (24) procent av lokalhyresintäkterna. De flesta lokalhyresgästerna hyr dock förhållandevis små lokaler, då över 75 procent av lokalerna, inklusive förråd, är mindre än 50 kvadratmeter. I de mindre lokalerna bedriver hyresgästerna framför allt verksamheter som kontor, hantverk och butiker. I de större lokalerna bedrivs huvudsakligen kommunal verksamhet såsom förskolor, vård, omsorg och utbildning. Eventuella förändringar av den kommunala verksamheten i dessa lokaler innebär en viss riskexponering med hänsyn till den stora andelen av lokalhyresintäkterna som de utgör.

Hyrestiderna varierar stort inom lokalbeståndet. En dryg tredjedel har hyrt sin lokal i upp till två år samtidigt som en tredjedel har hyrt sin lokal längre än tio år.

De fem största hyresgästerna
Hyresgäst Area, kvm Hyresintäkter andel %
Stockholms stad 30 753 25%
Coop Sverige Fastigheter AB 3 130 2%
Bea Livsmedel AB 4 095 1%
ICA Sverige AB / ICA Fastigheter Sverige AB 2 776 2%
Nya Alexandra Hotell 1 945 1%
Totalt 42 669  31%

 

Hyreskontraktens löptid – Hur länge Stockholmshems lokalhyresgäster har hyrt sin lokal, i procent

  Procent av kontrakt
0-2 år 34%
3-5 år 13%
6-10 år 20%
11-15 år 11%
16-20 år 9%
>20 år 13%

 

Hyreskontraktets löptid, andel av totalt hyresvärde, i procent

Löptid  
2017 4%
2018 30%
2019 27%
2020 25%
2021 eller längre 14%

Hyresintäkter

Stockholmshems lokalhyresintäkter ökade under 2016 till 185 (172) miljoner kronor. Lokalhyresintäkterna motsvarar 8 (8) procent av Stockholmshems totala omsättning. Utvecklingen av Stockholmshems lokalhyresintäkter följer i genomsnitt konsumentprisindex. Under 2016 var intäktsnivån per kvadratmeter 1 027 kronor.

Lokalhyresintäkter

  Andel
Lokalhyror 8%
Bostadshyror och övrigt 92%

Uthyrning och vakanser

Vid årsskiftet 2016 låg vakansgraden på 9,2 (9,2) procent. Totalt nytecknades 184 (297) lokalkontrakt under året. Över hälften av lokalerna, framför allt små lager- och hobbylokaler, är uthyrda med ettårskontrakt, vilket innebär att ett stort antal hyreskontrakt förlängs årligen. Uthyrningen av lokaler sköts, i likhet med bostäder, av en specialiserad uthyrningsenhet. Stockholmshems utbud av lediga kommersiella lokaler annonseras på Stockholmshems webbplats. Marknadsföring sker vid behov även via annonser och riktad lokalskyltning. Under 2016 fortsatte ett arbete med att vidareutveckla arbetet med uthyrning, förvaltning och marknadsföring av lokalerna.