Kundnöjdhet

Under 2015 arbetades ett delvis nytt frågebatteri fram för att användas som stöd i dialogen med lokalhyresgästerna lokalt. Under 2016 genomfördes den första undersökningen enligt ny modell. Resultaten för kundnöjdhet för lokalhyresgäster visar en klar förbättring sedan den senaste lokalenkäten som genomfördes för några år sedan. Högst betyg i 2016 års enkät får personalens ”Bemötande” där 87 procent av de som svarat på enkäten är nöjda.

Fredrik Tundeal driver bryggeriet PangPang Brewery i Hökarängen.