Verksamhetsområde och mål

Att sätta hyresgästen i centrum och nå ökad effektivitet har varit målsättningarna när Stockholmshem sedan 2013 arbetat med en hyresgästnära organisation och nya arbetssätt. Siktet har legat på att erbjuda ett boende som är Välkomnande, Bekvämt och Tryggt. Varje dag.

Inlevelse och effektivitet – viktiga ledord

Vi strävar efter att agera med Vänlighet, Närvaro, Inlevelse och Ansvar – mot såväl våra hyresgäster som medarbetare och samarbetspartners. Under 2016 har vi tagit fram modell som följer överenskommelsen "Avtal om boinflytande vid upprustning" med Hyresgästföreningen. Där säkerställs information och inflytande och möjlighet att påverka val av upprustningens standardnivå för hyresgästerna.

Stockholmshem strävar också efter att verksamheten ska präglas av Samarbete, Struktur, Effektivitet och Lärande. Det är bland annat relevant i utmaningen att öka takten i vår nyproduktion. Tillsammans med övriga kommunalt ägda bostadsbolag i Stockholm påbörjas nu de första s k Stockholmshusen. Bolagen samarbetar också för att få nya projekt till stånd genom intensifierat och samordnat ackvisationsarbete.