Ytterstad

Boende och bostäder i ytterstaden 


Efterfrågan på hyresrätter

Snittkötiden för att få en lägenhet via Bostadsförmedlingen i marknadsområdet ytterstaden var 9,8 år under 2016. Kötiden är kortare än genomsnittet för innerstad och närförort som ligger på 13 och 13,5 år. Efterfrågan på lägenheter i ytterstaden varierar dock, precis som i Stockholm överlag, beroende på stadsdel men även hyresnivå och lägenhetsstorlek. Nyproducerade lägenheter har överlag kortare kötid. De projekt med nybyggda lägenheter som förmedlades under 2016 i bland annat Bredäng, Gubbängen och Blackeberg, Hässelby och Vällingby hade till exempel en medelkötid på 7,5 år.

Nyproduktion

I ytterstaden pågick i slutet av året nyproduktion av närmare 4 900 bostäder. Det största antalet finns i Solberga, där det byggs drygt 800 bostäder. Men på flera platser som Rinkeby, Råcksta, Mariehäll och Hässelby pågår byggnation av omkring 300 bostäder. Totalt färdigställdes närmare 2 400 bostäder i ytterstaden under 2016, varav drygt 1 300 hyresrätter. Antalet byggstarter i ytterstaden uppgick under året till drygt 3 400, varav drygt 1 500 var hyresrätter.

Byggstarter i ytterstaden

  Andel
Hyresrätter 45%
Bostadsrätter 52%
Småhus 3%

Stockholmshems marknadsandel

I ytterstaden finns 60 procent av Stockholmshems bestånd och 54 procent av lokalytan. Vid årets slut bestod beståndet i ytterstaden av 16 241 bostäder med en bostadsarea på 1 035 000 kvadratmeter. Det största antalet bostäder finns i Hökarängen med närmare 3 000 lägenheter. Andra områden med stort bestånd är Bagarmossen, Solberga, Västertorp och Skarpnäck med mellan 1 200 och 1 800 lägenheter. Totalt finns mer än halva beståndet i ytterstaden i dessa fem stadsdelar.

Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i ytterstaden

  Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i ytter
1 RoK el mindre 18%
2 RoK 39%
3 RoK 31%
4 RoK 10%
5 RoK el större 2%

Stockholmshems hyresgäster

Av Stockholmshems hyresgäster bor närmare två tredjedelar i ytterstaden. I snitt två personer per lägenhet. Högst är boendetätheten i Sköndal – ett område med hyresradhus – med drygt fyra personer per bostad i snitt, därefter följer Rinkeby med 3,1 personer per bostad. En dryg tredjedel har bott i sin lägenhet mindre än fyra år, men det är fler som har bott i mer än 10 år i sin lägenhet. Omflyttningen låg på ca 10 procent inklusive kontrakt i nyproduktion. Drygt vart åttonde omskrivet kontrakt bestod av hyresgästers egna byten, betydligt lägre än i innerstad och närförort. Andelen unga upp till 25 år är överlag låg i Stockholmshems bestånd, men i ytterstaden finns den högsta andelen, totalt motsvaras det av närmare 600 kontrakt. I ytterstaden är även andelen äldre något lägre än i övrigt bestånd. Drygt hälften av kontraktsinnehavarna finns i åldersspannet 31-60 år.

Boendetid för Stockholmshems hyresgäster i ytterstad 2016

  Boendetid Ytterstaden, andel hyresgäster %
0-4 år 35%
5-9 år 25%
>10 år 40%