Fyra inriktningsmål

Stockholm stad arbetar utifrån dessa fyra inriktningsmål fram till 2018:

Ett Stockholm som håller samman där alla kan växa, en sammanhållen stad som sjuder av liv och rörelse i alla stadens delar. Den offentliga välfärden ska ligga till grund för livskvalitet och trygghet för invånarna i livets alla skeden.

Ett klimatsmart Stockholm som kännetecknas av naturens stillhet nära storstadens intensitet, och som har smarta lösningar som gör det enkelt att leva miljövänligt.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm där utgångspunkten för den ekonomiska politiken är att skapa en jämlik och hållbar stad. Stockholm ska präglas av ett positivt innovationsklimat och staden ska vara en central nod i det globala nätverket av framgångsrika städer som attraherar internationella entreprenörer, studenter och besökare.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm där stockholmarna ska vara delaktiga i stadens utveckling och känna samhörighet med sin stad. Stockholm ska vara ett föredöme i skyddet av de mänskliga rättigheterna.

Ägardirektiv i urval