Några exempel från verksamheten 2016

På Stockholmshem pågår hela tiden olika projekt, långsiktiga som kortsiktiga, övergripande som inriktade. Gemensamt för samtliga är att de bidrar till att ta oss närmare våra mål och vår vision.

Här har vi valt att lyfta tre exempel från verksamheten 2016:
- Bagarmossen Smartup – tillsammans för en levande stadsdel, stadsdelsutvecklingsprojektet fortsätter

- GrowSmarter, Stockholmshem är med och utvecklar den smarta staden

- Stockholmshusen, en gemensam kraftsamling för nya hyresrätter.