Stockholmshusen

Stockholmshusen är satsning där vi tillsammans med Svenska Bostäder, Familjebostäder och de tekniska förvaltningarna inom Stockholms stad samlar vår bostadsbyggarkraft för att i hög takt skapa tusentals nya hyresrätter. Målet är 3 500-5 000 byggstartade hyresbostäder fram till 2020.

En effektiv planerings- och byggprocess

Skälet till den gemensamma satsningen att bygga hyresrätter är enkel; det finns tids- och kostnadskrävande utmaningar i hela processen från markanvisning till det att byggnaderna står färdiga. Med ett helhetsgrepp skapar vi förutsättningar för att hålla nere både tidsåtgång och kostnader.

Tillsammans med Familjebostäder och Svenska Bostäder har Stockholmshem tecknat avtal med fyra byggföretag som ska bygga husen. Det innebär att det inte behövs nya upphandlingar för varje byggprojekt. När tusentals lägenheter ska byggas krävs stora inköp vilket ger stordriftsfördelar. Detta tillsammans med en modern industrialiserad byggteknik gör att produktionskostnaden kan pressas ytterligare.

Om husen

Stockholmshusen kommer att kännetecknas av god arkitektur och blir en ny årsring i Stockholms stadslandskap. Husen anpassas till omkringliggande områden och kvarter, bland annat kommer taklutningar, byggnadernas placering och färgsättning varieras.

En modell av Stockholmshusen stod i Stockholmsrummets utställning i Kulturhuset, hösten 2016

Stockholmshusen byggs efter de höga krav som ställs på nyproducerade hus. De är energieffektiva, tillgängliga och välplanerade. Stockholmshusen är ritade med omtanke om de som ska bo i dem, men även med omtanke om de områden där de byggs. De ska vara enkla och snygga – men inte anonyma eller likadana. Utgångspunkten i utformningen är vissa igenkännbara element.

Den konstnärliga gestaltningen av dörrarna är ett av dessa element. Tillsammans med Stockholm Konst togs under 2016 en välkomnande gestaltning för både barn och vuxna fram. Några av Sveriges främsta konstnärer, Charlotte Gyllenhammar, Dan Wolgers och Lena Cronqvist, har utformat dörrhandtag som ger Stockholmshusens entréer identitet.

Charlotte Gyllenhammars handtag Mammabarn, Dan Wolgers och hans konstverk Låt tusen blommor blomma och Lena Cronqvists handtag Huskatt. Foton Micke Lundström.

Stockholmshems första Stockholmshus

Under sommaren 2016 var det samråd för Stockholmshems första Stockholmshus i kvarteret Karneolen, i hörnet Folkparksvägen – Kristallvägen i Solberga. Byggnadernas utformning och höjd anpassas till den omgivande 50-talsbebyggelsen och det planeras ca 70 lägenheter i så kallade lamellhus i fyra eller fem våningar. Byggstart för lägenheterna i Solberga beräknas till slutet av 2017.

Läs mer om satsningen Stockholmshusen