Stort internationellt intresse för smarta miljötekniklösningar i Valla Torg

Inom de närmaste åren kommer området kring Valla Torg att utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar. Hösten 2016 startade ombyggnaden av Stockholmshems hus, där det inom ramen för EU-projektet GrowSmarter även implementeras ett antal smarta tekniklösningar som ska minska husens energiförbrukning och utsläppen av växthusgaser i området.

En visningslokal med utställning om GrowSmarter har iordningställts i området, för möten, hyresgästdialog och besök. Det finns även två visningslägenheter där ombyggnadsåtgärderna och lösningarna i GrowSmarter demonstreras.

Intresset för projektet är stort och under året har ett stort antal besökare tagits emot i Valla Torg, främst grupper från andra länder. I mitten av december var BBC på besök för att göra ett reportage om GrowSmarter.

BBC filmar sopsortering i visningslägenheten på Valla Torg

Under hösten och vintern evakuerades hyresgästerna i de första etapperna av totalt 302 lägenheter. Hyresgästerna evakuerades till nybyggda temporära stadsradhus på Årstafältet och till lägenheter i bolagets befintliga bestånd.

Inför evakueringsstarten arrangerades ett återvinningskalas för de boende i området. Kalaset genomfördes tillsammans med Miljöförvaltningen/Stockholms stad och ett antal industripartners i GrowSmarter. Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr invigde och på programmet fanns bland annat loppis, foodbikes, underhållning och visning av de smarta lösningarna i projektet.

Återvinningskalas på Valla Torg

Läs mer om GrowSmarter på Stockholm stads webbplats och se Stockholms stads film om projektet.