Bagarmossen Smartup – tillsammans för en levande stadsdel

Stockholmshem stadsdelsutvecklingsprojekt Bagarmossen Smartup har pågått sedan hösten 2014. Projektet arbetar med att utveckla stadsdelen utifrån ett helhetsperspektiv, men med ett fokus på social hållbarhet.

I Bagarmossen har Stockholmshem 1 800 lägenheter, ca 5 000 hyresgäster. Vi äger också större delen av verksamhetslokalerna i centrum. Bagarmossen är idag en trevlig och trygg stadsdel enligt invånarna själva, men för omkring 10 år sedan upplevde många i stadsdelen otrygghet. Sedan dess har Bagarmossen haft en positiv utveckling, bland annat tack vare Skarpnäckslyftet, och upplevs idag som en trevlig och trygg stadsdel. Genom Bagarmossen Smartup har Stockholmshem ambitionen att stärka lokala samarbeten och förverkliga boendeinitiativ och på så sätt säkerställa att resultatet av utvecklingen även håller på längre sikt.

Projektet har fokuserat på tre inriktningar – det lokala intresset för urban odling, kreativitet och entreprenörskap, samt utveckling av utbud och närservice i Bagarmossens centrum.

Under 2016 har projektet bidragit till att förverkliga många boendeinitiativ varav flera också gjort avtryck i den offentliga miljön. Ett exempel är muralmålningarna som uppförts på två centrumfasader av sommarjobbare som bor i stadsdelen. Ett annat exempel är skulpturen Hitteblomster som också tagit till vara på den lokala hjälpsamhetskulturen. Glädjande nog har vi också kunnat konstatera att den populära cykelcontainern blivit ett återkommande årligt event på torget.

Genom projektet har vi också kunnat stötta flera nya och gamla verksamheters utveckling som har stor betydelse för den sociala hållbarheten i området, exempelvis Bagarmossens Cykelkök, Bagarmossens Resilienscenter och Bagarmossens Folkets hus.

Bagarmossens cykelkök erbjuder en öppen gör-det-själv-verkstad där du kan komma och använda verktyg för att laga eller bygga din cykel på plats.

Att projektet har ett nyhetsvärde även utanför Bagarmossen har blivit tydligt under året. Det har varit både radio- och tv-reportage och vi har fått förfrågningar om studiebesök från svenska och internationella aktörer på fastighetsmarknaden men även andra betydande organisationer som till exempel UN Habitat.

Skyltprogrammet är en del i Bagarmossen SmartUp

Projektet kommer fortsätta under 2017, med fokus på att stötta och fullfölja de aktiviteter och initiativ som startats upp så att de har förutsättningar att fortsätta även när projektet avslutats. Projektets närvaro kommer successivt trappas ner under året i takt med att verksamheterna blir mer självständiga. Samtidigt kommer den ordinarie förvaltningen fortsätta vårda de relationer och samarbeten som byggts upp under projekttiden.

projektets egen webbplats kan du läsa mer om de olika initiativen inom Bagarmossen Smartup.