Femårsöversikt i korthet

 

Femårsöversikt i korthet
  2016 2015 2014 2013* 2012
Nettoomsättning, Mnkr 2 235 2091 2 033 1 978 1 888
Resultat efter finansnetto, Mnkr 377 363 285 301 480
Realisationsvinster, Mnkr 0 0 0 57 390
Eget kapital, Mnkr 9 124 8 925 8 635 8 537 8 814
Marknadsvärde fastigheter, Mnkr 43 064 38 500 35 752 33 215 30 780
Bokfört värde fastigheter, Mnkr 17 464 16 582 15 200 14 337 12 920
Investeringar, Mnkr 1 682 2 109 1 425 1 414 1 938
Direktavkastning exkl central adm, % 2,6% 2,6% 2,7% 2,7% 1,9%
Avkastning totalt kapital, % 2,6% 2,9% 2,9% 3,0% 4,3%
Synlig soliditet, % 44,7% 46,6% 49,6% 52,2% 58,0%
Uthyrningsgrad area bostäder, % 100% 100% 100% 100% 100%
Antal lägenheter 26 796 26 051 25 623 25 396 25 337
Total uthyrbar area, 1 000-tal kvm 1 994 1 956 1 920 1 892 1 887
Medelantalet anställda 307 306 295 284 301


*Jämförelsesiffrorna för 2013 är omräknade enligt K3, 2011 och 2012 enligt tidigare regler


Läs hela Stockholmshems ekonomiska redovisning (.pdf)