Service och förvaltning

Stockholmshem arbetar för att kunna hålla en hög servicenivå och motsvara hyresgästernas förväntningar på sitt boende. Ett gott bemötande och en tillgänglig kundtjänst har stor betydelse för hyresgästernas trivsel.

På Stockholmshem pågår hela tiden olika projekt, långsiktiga som kortsiktiga, övergripande som inriktade, för att just kunna motsvara hyresgästernas förväntningar. Några exempel på sådana projekt hittar du här.

Fint Hemma

Ett boende i Stockholmshem utmärks av valfrihet och hyresgästerna ska kunna sätta sin egen prägel på sin bostad. Vårt lägenhetsunderhåll heter VLU vilket betyder Valfritt lägenhetsunderhåll. Det innebär att underhåll av ytskikt inte ingår i hyran utan hyresgästerna har istället en lägre grundhyra. Inom ramen för inrednings- och tillvalssystemet Fint Hemma erbjuds sedan hyresgästerna möjligheten att beställa underhåll och tillvalsprodukter för att sätta en personlig prägel på sin bostad. Hyresgästen kan skaffa information om och beställa Fint Hemma när som helst på dygnet i vår webbshop, allt för att öka tillgängligheten och förenkla för kunden.

Hyresgäst tittar på tapeter i Fint Hemma-butiken.

Hjälp när det behövs

Stockholmshems centrala kundtjänst har under 2016 fortsatt sitt arbete för att ge våra kunder ett bra bemötande och för att bli ett effektivt stöd för övriga bolaget. Tack vare nya förutsättningar, bland annat ett ärendehanteringssystem kan nu kundtjänst ta emot fler typer av frågor och därmed förenkla våra hyresgästers kontakter med oss.

Kundtjänsten följs upp löpande vilket ger underlag för ytterligare förbättringar. De samtal som tidigare gått direkt till våra inkassohandläggare och störningsutredare har under året flyttats över till kundtjänst. Därmed har vi kunnat förenkla för våra kunder genom att minimera antalet knappval vid inkommande telefonsamtal. Med dessa åtgärder vill vi säkerställa att våra kunder snabbt får svar på allmänna frågor samt kvalitativa svar på mer komplicerade ärenden. Det leder också till avlastning av våra handläggare med följden att de kan använda sin tid mer effektivt.

Hyresgästerna kan tidsboka besök av områdestekniker via kundtjänst eller Stockholmshems webbplats. Mottagna fel skickas ut till någon av Stockholmshems 60 servicebilar, där en områdestekniker antingen reparerar felet omgående eller skickar vidare ärendet till en entreprenör.

En särskild jour tar emot akuta fel på kvällar och helger när det gäller till exempel vattenläckor och hissfel. På kvälls- och nattetid finns också en störningsjour öppen för anmälan av störningar från grannar och kringboende. Störningsjouren drivs i samarbete med Svenska Bostäder, Familjebostäder och Järfällahus.