Nyslipad fiskbensparkett i närbild

Förvärv och försäljningar

Ett nyproduktionsprojekt i Bandhagen med 84 lägenheter förvärvades
under året från fastighetsbolaget Maxera. Fastigheten avyttrades senare under året till Familjebostäder för bättre rationalitet i fastighetsförvaltningen. Fastighetsaffären påverkar inte resultatet då den hanterades som en ren transportförsäljning.