Bild av glasmosaik föreställande en leende kvinna.

Verksamhetsstyrning

Affärsidé

  • Stockholmshems affärsidé är att äga och hyra ut bostäder i Stockholm.
  • Stockholmshem ska skapa bästa möjliga förhållanden för hyresgästerna så att långa och goda hyresgästrelationer främjas.
  • Bolaget ska förvalta och utveckla fastigheterna så att god tillväxt i värde och kassaflöde uppnås.

Vision

Stockholmshems vision är att erbjuda alla våra hyresgäster ett boende som på alla sätt är Välkomnande, Bekvämt och Tryggt. Varje dag.

Företagsmål

  • Hållbar ekonomi

  • Nöjda kunder

  • Hållbara bostadsområden

Företagsmålen är tre samt ett fokusmål som kan variera beroende på vilka utmaningar bolagets ställs inför. Det aktuella fokusmålet är att i genomsnitt starta nyproduktion av 600 lägenheter per år.

Företagsmålen utgör grunden för bolagets affärsplan. Utifrån den strategiska affärsplanen tas taktiska planer fram per mål som vägledning till de olika enheternas operativa planer. Ägarens direktiv förs in på strategisk, taktisk eller operativ nivå beroende på uppdragets karaktär.