Två kvinnor fikar vid diskbänk, man laddar diskmaskin

Hyressättning och hyresnivåer

Hyresöverenskommelse för 2020

Hyresöverenskommelsen för 2020 är förhandlad och klar med Hyresgästföreningen region Stockholm. Det innebär att hyrorna höjs med 1,95 procent från den 1 januari 2020.

Utveckling av systematisk hyressättning – Stockholmshyra

2019 skedde ett intensivt arbete med utvecklingen av en systematisk hyressättning – Stockholmshyra. Arbetet har utgått ifrån den principöverenskommelse som tecknades mellan Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Hyresgästföreningen i december 2018.
Stockholmshyra innebär en systematisk tillämpning av bruksvärdessystemet och syftar till att säkerställa att transparens i hyressättningen. Systemet bygger på en värdering av egenskaper i lägenheter och fastigheter uppdelat inom fem kategorier.

Kategorierna gällande egenskaper är:

  • Lägenheten. Antalet rum och kvadratmeter, standard på kök, badrum och övriga detaljer.
  • Fastigheten. Byggnadstyp och byggnadsår. Underhållssystem, tillgång till hiss, tvättstuga etc.
  • Läget och området. Närhet till grönområden och vatten, samt områdets karaktär.
  • Förvaltningskvalitet och service. Att det är städat och snyggt och att fel blir åtgärdade.
  • Övrigt. Särskilda skäl till hyressättning.

När den systematiska hyressättningen är på plats kommer den att införas under en period om sex år med en modell för intrappning. Det nya sättet att bestämma hyror kommer att fortsätta utvecklas under 2020 med sikte på att de första hyressättningarna enligt systemet sker 2021.