Tält och Stockholmshems-beachflagga och människor vid jippo i Valla torg.

GrowSmarter

Stockholms stad ledde till och med årsskiftet 2019/2020 det europeiska projektet GrowSmarter. Det handlar om hur städer med hjälp av smarta miljötekniklösningar kan skapa fler jobb och växa samtidigt som de blir mer energieffektiva, lättframkomliga och attraktiva för invånarna.

Lösningarna har testats i olika områden i Stockholm och Stockholmshems område Valla torg i Årsta är ett av dem. Valla torg bestod av 302 lägenheter från början av 1960-talet och var i stort behov av en genomgripande renovering.

Utöver traditionell renovering omfattade Stockholmshems projekt därför långtgående åtgärder inom energieffektivisering. Målet för projektet var att uppnå en reducerad energianvändning om 60 procent, vilket efter slutliga mätningar har uppnåtts och i vissa fall överträffats.

För att uppnå både renoveringsbehovet och GrowSmarters mål med 60 procent energieffektivisering har vi under projektet utfört följande åtgärder i fyra höghus/punkthus och två lamellhus i Valla torg-området. Bland annat 

 • nya energieffektiva fönster
 • nya välisolerade yttertak och solcellsanläggningar
 • värmepumpar för energibesparing
 • fjärr- och bergvärme
 • nytt system för sophantering med sopsugsanläggning och miljöhus samt förbättrad utemiljö
 • ny elbilspool
 • cykelpool. 

Under våren 2019 flyttade de sista hyresgästerna tillbaka till lägenheterna i Valla torg, som idag uppgår till 323.

Under 2019 höll Stockholmshem och staden flertalet evenemang riktade till hyresgästerna i området. Bland annat ett större återflyttningskalas för boende och grannskap, lanseringsdag för cykelpoolen och ett avslutande julmingel för hyresgäster i den nya hyresgästföreningslokalen.

Under projektets gång har många olika smarta lösningar testats för att se om dessa går att behålla och återanvända. Samtliga tekniska lösningar i byggnader har bidragit till målet om en minskad energianvändning om 60 procent och är en del av husen. De här tjänsterna har testats:

 • Elbilspool – Bilpoolen har använts flitigt av både hyresgäster och andra användare under de dryga två åren som tjänsten funnits tillgänglig. Tjänsten kommer finnas kvar i Valla torg men med ett nytt upplägg för att göra tjänsten ekonomiskt hållbar på lång sikt.
 • Leveransrummet var tänkt som ett hållbart alternativ för leverans av varor där sista transportsträckan skedde med lastcyklar till ett rum med smart lås. Rummet är placerat nära de boende och kan endast nyttjas via en app när en hyresgäst har ett paket att hämta. Lösningen har fungerat tekniskt men mycket få har använt tjänsten. Därför har Stockholmshem beslutat att avveckla tjänsten men fortsätter bevaka frågan om obemannade postombud med hållbara transporter.
 • Informationsskärmarna i trapphusen som visade elproduktion av solpaneler i området kommer finnas kvar och istället visa energidata.
 • Cykelpoolen med ellastcyklar har använts av några hyresgäster. Dessvärre har buren som cyklarna står i drabbats av inbrott och sabotage vilket lett till stora kostnader. Detta i kombination med ett generellt lågt användande har lett till beslutet att avveckla tjänsten.
 • Smart living/Aktiva huset – i ett av punkthusen i området installerades en tjänst av Fortum som gör att hyresgäster kan följa sin energiförbrukning samt styra värme och belysning från en skärm eller applikation i sin telefon. Systemet har inte nyttjats i tillräckligt stor grad och intresse har varit lågt bland hyresgäster. Stockholmshem har tillsammans med Fortum därför valt att avveckla tjänsten.
 • Sopsug – ett smart sopsugssystem har installerats i området. Det hanterar flera fraktioner i samma inkast med hjälp av optisk läsning samt vägning för statistiska ändamål. Anläggningen i sig har fungerat väl men inkasten i området har haft en del problem av både teknisk och användar -karaktär. Vi har jobbat aktivt tillsammans med sopsugsentreprenören för att lösa problemen.