Modulbostäder vid Ringvägen, Södermalm

Dotterbolag

Stockholmshem har två dotterbolag:

  • Västertorp Energi AB (energi)
  • AB Stockholmshem Fastighetsnät (fibernät).

Vi har under året fusionerat två dotterbolag, Anser AB och Bostads AB Hammarbygård in i moderbolaget, det vill säga AB Stockholmshem.

Års- och hållbarhetsredovisningen omfattar endast moderbolaget.