Två barnhänder känner på grönskan i en odlingslåda.

Hållbara bostadsområden

Som allmännyttigt bostadsbolag har Stockholmshem ett särskilt ansvar som sträcker sig utanför tak och väggar. Våra bostadsområden ska vara både socialt och ekologiskt hållbara – det är en viktig del av vårt arbete. Vi ska minska skillnader mellan våra bostadsområden och utveckla trygga och bra miljöer, alltid tillsammans med de som bor och verkar i området.

Det kan till exempel handla om vilka som flyttar in i våra lokaler, att satsa på konst och kultur, trygghetsarbete, lokala projekt som kvartersodling, stötta föreningsliv, arrangera sommarlovsaktiviteter och att ta ett helhetsgrepp för underhåll av våra hus i området.

Metoden har genom åren utvecklats i stadsdelsutvecklingsprojekt i Hökarängen, Bagarmossen och Skarpnäck till mindre platsutvecklingsprojekt i Hässelby, Skärholmen och Rinkeby.

Färdplan för utvalda områden

Ett av Stockholmshems företagsmål är hållbara bostadsområden, d v s stadsdelsutveckling och bostadssociala åtgärder. Från 2019 till 2023 ska skillnaden i valda nyckeltal mellan våra områden minska. Under 2019 fattade Stockholmshem beslut om resursfördelning och inriktning för varje bostadsområde. I början av 2020 tas en övergripande färdplan fram för utvalda områden. Därefter uppdateras färdplanerna minst en gång per år. 

 • 1 600 barn och ungdomar tog chansen att lära sig simma, spela sambafotboll, testa digitalt skapande och göra en massa annat kul när Stockholms kommunala bostadsbolag bjöd in till Sommaraktiviteter 2019. 

  Mest poppis bland "våra" barn var simning, spontanfotboll och det digitala lägret Hello World. Hela 500 barn lärde sig simma!

 • Man tittar på solros

  För andra året anställde vi kvartersodlare bland hyresgäster i Rinkeby och Hässelby. De utbildas av stadsodlingscoacher från Boodla. Odlandet är är bara en del av allt det positiva som kommer ur en odlingsgemenskap. Vi skapar mötesplatser som är viktiga för trivsel och trygghet. Här är Damir som tillsammans med Sucdi fick gårdarna att blomma i Rinkeby.

   

 • I slutet av maj anordnade vi tillsammans med GrowSmarter ett kalas för att hälsa alla välkomna hem efter renoveringen i Valla torg. Mer än 200 personer tävlade, minglade, dansade, åt glass och firade med oss. 302 nyrenoverade lägenheter, 21 nyskapade lägenheter och 60 procents energieffektivisering är resultatet av ombyggnationen.

 • Konstverk i glas på en innergård.

  I mer än 80 år har boendemiljön och konsten haft en viktig plats hos  Stockholmshem. 

  I juni flyttade de sista hyresgästerna in i Stockholmshems nya bostadskvarter i Årstadal. Då invigde vi också konstverket ”Årstider” på innergården, gjort av konstnären Haidar Mahdi, tillsammans med våra hyresgäster. 

 • Områdesvärdar är en del av det lokala samarbetsprojektet Skarpnäckslyftet och ser efter våra hus och gårdar på kvällar och nätter.

  De rekryteras av stiftelsen På rätt väg som sponsras av oss. Resultat är vinn-vinn med tryggare hyresgäster och flera ungdomar som har gått vidare i arbetslivet.

 • I Solberga driver vi tillsammans med miljöinstitutet IVL utvecklingsprojektet Gröna Solberga. Här kan mindre företag testa och utveckla hållbara idéer, prototyper och småskaliga lösningar.

  Våra hyresgäster bjöds in till vår- och höstsalong för att visa hur de kan engagera sig i allt från lokal odling till delningstjänster. 

 • Traditionen trogen bjöd vi tillsammans med Bagarmossens Folkets hus bagisborna på bio under bar himmel. 

  Trots regntunga skyar kom cirka 200 besökare för att kolla film och mingla med våra medarbetare.