Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Bagarmossen SmartUp

Tillsammans med lokala aktörer, företag och entusiaster tillvaratog vi idéer som främjade hållbar utveckling.

Under hösten 2014 startade Stockholmshem Bagarmossen SmartUp – ett projekt där lokal kreativitet och samhörighet togs tillvara som ett effektivt verktyg för en positiv stadsdelsutveckling i Bagarmossen. Tillsammans med lokala aktörer, företag och entusiaster tillvaratog vi idéer som främjade hållbar utveckling för bagisbor och för Bagarmossen i stort.

Projektet syftade till att stötta och sätta fart på lokala processer som kan bidra till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i området. Genom att använda lokal kompetens och gå från idé till handling i stadsplaneringen ville vi bidra till att Bagarmossen utvecklades hållbart och inspirera andra aktörer och stadsdelar.

Projektets tre spår

  • Stadsodling
  • Ett levande centrum
  • Kreativitet & entreprenörskap

Bagarmossen SmartUp finansierades av Stockholmshem och drevs i nära samarbete med bagisbor, stadsdelsförvaltningen, föreningar och kulturliv med flera. Projektet pågick till sommaren 2017.