Kompetensutveckling

För att utveckla chefer och medarbetare satsar Stockholmshem på kompetensutveckling på såväl företagsövergripande som individuell nivå.

Alla nyanställda medarbetare får en webbaserad introduktion med ett utbildningspaket samt en företagsövergripande introduktion där de under två halvdagar träffar bolagets avdelningschefer och gör studiebesök inom verksamheten. Dessutom finns det individanpassade introduktionsguider för specifika roller.

Flera medarbetare och chefer har under året gått utbildningar inom bland annat förvaltning, projektledning och ledarskap för att höja kompetensen och möjliggöra interna karriärvägar. Som ett led i bolagets digitaliseringsstrategi har medarbetare under året utbildats i nya system och verktyg.

Under året 2018 gick alla medarbetare en grundläggande miljöutbildning för att öka kunskapen om våra största miljöutmaningar, hur vi jobbar med miljöfrågor på Stockholmshem och vad vi som enskilda individer har för del i miljöarbetet – både på jobbet och privat. Kunskap i dessa frågor är en viktig del av Stockholmshems systematiska miljöarbete.

Områdestekniker 2.0

Stockholmshem har under året gjort en stor satsning på bolagets tekniker genom projektet ”Områdestekniker 2.0” – en omfattande utbildning som ska ge teknikerna de verktyg de behöver för att höja både kompetens och motivation. Tanken är att alla ska få en gemensam grund och målsättning samt kunna lära av varandra. Utbildningen ska också ligga till grund för introduktionen av nya områdestekniker som börjar på Stockholmshem.

Utbildningssatsningen handlar framför allt om hur olika system fungerar i en fastighet, exempelvis värme, ventilation, vatten och avlopp men omfattar också bland annat fastighetsägaransvaret, kommunikation och bemötande. 63 områdestekniker i samtliga tio förvaltningsområden har genomgått utbildningen tillsammans med områdescheferna som har deltagit för att få en bild av vad områdesteknikerna får med sig.

Områdestekniker i undercentral.
"Jättebra och lärorikt. Jag fick förståelse för hela processen av driften och förvaltningen av en byggnad på ett riktigt bra och strukturerat sätt. Vi fick också praktiska tips som vi ska jobba vidare med." Maryanne Vardy, områdeschef.

Chefsforum och ledningsgruppsutveckling

VD samlar en gång i månaden bolagets chefer i ett gemensamt chefsforum. Fokus under 2018 har varit ekonomi, målstyrning och översyn av processer och arbetssätt med syftet att förenkla, förtydliga och fokusera verksamheten. Cheferna har mellan varje chefsforum arbetat med aktuella frågeställningar i mindre grupper.

Nya chefer har under året gått individanpassade ledarskapsutbildningar och flera av bolagets ledningsgrupper har genomfört program för ledningsgruppsutveckling.