Hållbar ekonomi

Måttstockar

Säkerställa en stabil ekonomi och affärsmässig verksamhet

Vi har en sund och hållbar ekonomi genom att ständigt förbättra balansen mellan intäkter och kostnader, kvalitet och produktivitet. Driftnettot ska öka och de administrativa kostnaderna minska – varje år. Den hållbara ekonomin ger också utrymme att göra extra satsningar på innovativa lösningar och ekologisk och social hållbarhet.

Vårt mål är att ständigt nå ett bättre resultat än branschens snitt. Tillsammans ska vi nå ett årsresultat på 347 mnkr för år 2019.

Ekonomisk redovisning

Vid årsskiftet uppgick Stockholmshems förvalta­de fastighetsbeståndet till 400 (398) fastigheter. Den uthyrningsbara arean uppgick till cirka 2 027 000 (2 005 000) kvadratmeter inklusive garageytor. Antalet bostadslägenheter uppgick till 27 480 (27 073).

Årets investeringar i fastigheter och inventarier uppgick till 2 195 (1 949) miljoner kronor, varav 1 188 (1 036) avsåg nybyggnad, 937 (910) ombyggnad, 19 (2) inventarier och 51 (1) miljoner avsåg fastighetsförvärv.

Under året färdigställdes 170 (670) nya bostadslägenheter, bland annat i Liljeholmen och Solberga. Totalt sked­de ombyggnad och upprustning av 143 (111) lägenheter.

Det samlade marknadsvär­det för bolagets fastigheter bedömdes till 51 414 (47 161) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 361 (370) miljoner. Årets resultat efter skatt uppgick till 262 (298) miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 2 478 (2 339) miljoner kronor. Finansnettot uppgick till -128 (-134) miljoner kronor.

Ladda ner hela Stockholmshems ekonomiska redovisning 2018 (pdf)