Femårsöversikt i korthet

  2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning, Mnkr 2 459 2 339 2 235 2091 2 033
Resultat efter finansnetto, Mnkr 361 370 377 363 285
Realisationsvinster, Mnkr 0 0 0 0 0
Eget kapital, Mnkr 9 711 9 421 9 124 8 925 8 635
Marknadsvärde fastigheter, Mnkr 51 414 47 161 43 064 38 500 35 752
Bokfört värde fastigheter, Mnkr 18 850 18 638 17 464 16 582 15 200
Investeringar, Mnkr 2 195 1 949 1 682 2 109 1 425
Direktavkastning exkl central adm, % 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,7%
Avkastning totalt kapital, % 2,1 % 2,4% 2,6% 2,9% 2,9%
Synlig soliditet, % 41,2 % 43,0% 44,7% 46,6% 49,6%
Uthyrningsgrad area bostäder, % 100% 100% 100% 100% 100%
Antal lägenheter 27 480 27 073 26 796 26 051 25 623
Total uthyrbar area, 1 000-tal kvm 2 027 2 005 1 994 1 956 1 920
Antalet tillsvidareanställda 31 december 348 332 309 310 295

Läs Stockholmshems hela ekonomiska redovisning här (.pdf)