Våra hyresgäster

Collage: en äldre kvinna som sitter vid ett soffbord med frukt, två män som lagar mat, två kvinnor och en man i ett grönskande växthus, två barn som hoppar på en studsmatta.

Stock
holmshems genomsnittliga hyresgäst är 52 år och flyttade in 2011 i en 50-talstvåa på 60 kvm i Hökarängen.

Många hyresgäster har bott länge hos Stockholmshem, samtidigt som de senaste årens nyproduktion har bidragit till en växande andel nya hyresgäster.

Alla åldrar och typer av hushåll finns representerade bland Stockholmshems hyresgäster. Drygt 60 procent av beståndet består av små lägenheter på två rum och kök eller mindre. Det gör att det dominerande hushållet består av en till två personer i åldern 25-65. Småhushållen – familjer utan barn, ungdomar, ensamstående med eller utan barn samt pensionärer – är därför viktiga kundgrupper för det befintliga beståndet. Långa boendetider och ökande kötider för att få en lägenhet via Bostadsförmedlingen bidrar till att åldern hos Stockholmshems kontraktsinnehavare blivit högre. Störst andel hyresgäster som är äldre än 65 år finns i innerstaden. Detta har sin förklaring i att kötiderna för att få en lägenhet där har varit längre än i andra områden under många år.

Andel hushåll per hushållsstorlek, %  
En vuxen 48%
Två vuxna 25%
Fler än två vuxna 4%
Ensamstående med barn 7%
Två eller fler vuxna med barn 16%

 

 

Hyresgästerna i nyproduktionen är normalt yngre än de i det befintliga beståndet, detta eftersom nyproduktion kräver en kortare kötid. En större andel av dessa nya hyresgäster kommer från andrahandsboende, inneboende eller föräldrahem.

Under 2018 skedde en stor del av inflyttningen i de studentlägenheter som färdigställdes i Årstadal/Liljeholmen – här var åldersfördelningen med stor övervikt på personer mellan 21 och 26 år.

I de vanliga lägenheter som blev klara för inflyttning under året tillhörde de flesta av de nya hyresgästerna åldersspannet 26 till 45 år – vilket stämmer väl med de senaste årens inflyttningar i nybyggt.

Äldre kvinna i en soffa med blommor och kaffe på bordet.
Ulla har bott i sin lägenhet på Maria Prästgårdsgata i 80 år! Områdeschef Joakim besökte Ulla med julblomma och present för att fira. "Den bästa förändringen är att jag har fått en balkong. Jag sitter alltid där, den där första vårdagen varje år, och njuter av en kopp kaffe".