Steg in på bostadsmarknaden

Under 2018 färdigställde Stockholmshem 356 tillfälliga bostäder för nyanlända. 

Stockholmshem har lång erfarenhet av att bygga för alla stockholmare. Inte bara för de som kan få en bostad via den ordinarie bostadskön, utan också för de som av olika skäl har svårigheter att få ett eget hyreskontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden. 

Som en del av allmännyttan erbjuder vi försöks- och träningslägenheter till personer som är i behov av särskilt stöd i sitt boende eller har ett rehabiliteringsbehov. Dessa bostäder beviljas av socialtjänsten.

Vi har också ett särskilt uppdrag från Stockholms stad att bistå SHIS Bostäder (Stiftelsen hotellhem i Stockholm) i deras verksamhet, bland annat genom att bygga fler bostäder.

SHIS Bostäder driver också tillfälliga bostäder för kommunplacerade nyanlända, därför har Stockholmshem också fått i uppdrag att bygga merparten av bostäderna för denna grupp, så kallade modulbostäder. Husen kommer i moduler (därav namnet) för att de snabbt ska kunna monteras. Husen kan också monteras ner och flyttas.

En man och en kvinna som ler mot kameran.
Hosein och Saghra kommer från Afghanistan. Tillsammans med andra nya Stockholmare och etablerade Örbybor deltog de på invigningen av de nya tillfälliga bostäderna och bjöd på musik, mat och samvaro. Tidigare under året stod de första tillfälliga bostäderna färdiga för inflyttning i Tanto på Södermalm. Foto Bengt Alm.