Våra arbetssätt

Stockholmshem arbetar utifrån ett processinriktat arbetssätt. Under 2018 har bolaget styrt om arbetet till att innefatta färre övergripande processer. De områden som utgör bolagets verksamhet är förvärva fastigheter, hyra ut, förvalta, bygga om och bygga nytt samt avyttra fastigheter. Därutöver har bolaget att antal lednings- och stödprocesser. Nedan följer ett par exempel på verksamhetsutveckling som har skett inom ramen för bolagets arbetssätt.

Uppgradering av lägenheters skick

Under 2018 har projektet Effektivare tomställningar pågått, med syftet att effektivisera arbetet med lägenheter som behöver renoveras mellan in- och utflyttande hyresgäst. Genom att effektivisera tomställningar kan vi påverka långsiktiga resultat och stärka proaktiv förvaltning, produktbetyg och hyresintäkter.

Några av de saker som projektet arbetat med är att:

  • Forma företagsgemensamma arbetsflöden
    Dels ett standardflöde som syftar till att i möjligaste mån undvika dubbelhyror för våra nya hyresgäster och ge kunden valfrihet i färg och materialval vid tomställningar. Dels ett arbetsflöde för lägenheter som inte är visningsbara. Detta flöde gäller dock bara de lägenheterna med svåra skador eller saneringsbehov
  • Få till en upphandling av tomställningsentreprenör
    Syftet är att minska administrativt arbete för distriktspersonal samt eliminera ledtider och förseningar i entreprenörsarbetena. Målsättningen under 2019 är att tomställningar inte ska ta mer än 60 dagar i genomsnitt
  • Ta fram ett standardpaket vid tomställning med åtgärder och permanenta tillval
    Genom standardpaketet får vi en proaktiv förvaltning, där vi tillvaratar möjligheten att påverka lägenhetens standard. Med syftet att öka kundernas nöjdhet med lägenhetens utrustning.

 

Nytt fastighetssystem

Under 2019 får alla fyra kommunala bostadsbolagen ett nytt fastighetssystem. Stockholmshem är först ut med det nya systemet i mars 2019. Därefter går Familjebostäder, Micasa och Svenska Bostäder successivt över till det nya systemet.

Under 2018 har bolaget planerat för införandet av det nya fastighetssystemet. Stockholmshem är först ut i mars 2019

Det nya systemet ersätter dagens egenutvecklade fastighetssystem för en mer kostnadseffektiv verksamhet. Det ger också möjlighet till fler e-tjänster, digitaliserat arbetssätt och ökad självservice för våra hyresgäster och leverantörer. Ett gemensamt system innebär också en enhetligare hantering och en möjlighet för bolagen att dela tjänster och funktioner i framtiden.

Kundtjänst - en kontakt för alla ärenden

För att underlätta för hyresgästen har vi gjort det ännu enklare att nå oss. Genom ett enda telefonnummer eller e-postadress når hyresgästen Stockholmshems kundtjänst som tar emot allt från felanmälan till störningar och frågor om hyran. Stockholmshems kundtjänst har högst kundnöjdhetsresultat i 2018 årshyresgästenkät vad gäller ”Bemötande vid felanmälan”; 95,4. 

Under 2018 tog Stockhomshems kundtjänst emot 121 889 samtal, 19 077 mejl, 130 065 felanmälningar och hanterade cirka 90 larm om hisstopp.