Organisation


Stockholmshem prioriterar egen personal för nyckelfunktioner som är kopplade till företagets roll som fastighetsägare och för de som arbetar nära våra hyresgäster. Cirka 350 medarbetare arbetar med förvaltning, uthyrning, planering och projektledning av ny- och ombyggnadsprojekt. 

Förvaltningsorganisationen är fördelad på tre distrikt med kontor i bostadsområdena i Skärholmen, Skarpnäck och på Södermalm. Här arbetar förvaltare och områdestekniker som möter våra hyresgäster varje dag och ansvarar för fastighetsservice och reparationer. Projektledare och specialister inom fastighetsteknik, energi och ombyggnad finns samlade på vårt kontor i Solberga.

Stockholmshems organisation är funktionsindelad och administrationen finns till största delen på vårt huvudkontor på Södermalm. Där sitter ledning, centrala stödfunktioner, kundtjänst, nyproduktion och projektutveckling.

Externa entreprenörer och konsulter anlitas för ny- och ombyggnation, städning, parkskötsel samt målnings- och andra underhållsarbeten.