Nya talanger

För att möta framtidens utmaningar behöver vi rekrytera nya, engagerade och kunniga medarbetare.

För att få fler medarbetare med rätt kompetens till fastighetsbranschen har Stockholmshem under året tillsammans med Svenska Bostäder och Familjebostäder gjort en gemensam satsning för att utbilda fastighetsskötare. Yrkesakademien har stått för utbildningen som Arbetsförmedlingen har matchat de sökande till. Praktiken har sedan förlagts hos något av bostadsbolagen. Totalt antogs 15 personer och flera av praktikanterna har fått jobb efter utbildningen.  

Stockholmshem erbjöd 26 praktikplatser inom olika delar av organisationen varav 15 genom arbetsmarknadsinsatser. 20 platser har också erbjudits inom ramen för Stockholmsjobb. 

Stockholmshem har under året deltagit på arbetsmarknadsdagar på yrkeshögskolor samt på LAVA, samhällsbyggarnas arbetsmarknadsdag på KTH. Bolaget har också representanter i ledningsgrupper för YH-utbildningar inom fastighetsförvaltning för att kunna påverka utbildningen och säkerställa en god kvalitet. 

Man som sitter vid dator.
Federico - från praktikant i januari till nyanställd underhållsstrateg. Via ett mentorskap mellan SIFA (SFI för akademiker), KTH och Sveriges Ingenjörer började han sin praktik som underhållsstrateg på Stockholmshem i januari 2018 vilket ledde till anställning.

Ett steg in i arbetslivet

För att attrahera nya medarbetare och säkra framtida kompetensförsörjningsbehov erbjuder Stockholmshem både feriejobb och praktikplatser i samarbete med yrkeshögskolor, universitet och gymnasium. 

Under sommaren 2018 erbjöd vi 112 ungdomar feriejobb i samarbete med stadsdelsförvaltningarna. De arbetade främst med att sköta utemiljön i våra bostadsområden för att bidra till hyresgästernas trivsel. Jobben ger också ungdomarna en bra introduktion till arbetslivet och en inblick i fastighetsbranschen. 

Ung man som kontrastmarkerar trappor inomhus.
Anas i full färd med att kontrastmarkera för att göra det lättare att sätta fötterna rätt i våra trappor. Han är en av de som jobbade hos oss sommaren 2018. Våra fastigheter och områden blir lite trivsammare tack vare alla duktiga ungdomar och de får erfarenhet av arbetslivet.

I januari 2018 anställdes de första trygghetsvärdarna i Skärholmen i ett nytt samarbete med Jobbtorg som vänder sig till personer som står en bit bort ifrån ordinarie arbetsmarknaden. Bland de sökande har Jobbtorg valt ut kandidater som fått träffa våra team. Stockholmshem har sedan handplockat de som passar bäst för rollen som trygghetsvärd. Jobbet pågår under längst ett år. Värdarnas huvudsyfte är att jobba med den upplevda tryggheten ute i stadsdelen. Satsningen med trygghetsvärdar har hittills varit lyckad och under året anställdes ytterligare värdar i andra områden.

Även det sociala hållbarhetsprojektet med att rondera våra miljörum som startades 2017 fortsatte under året. Projektet har, förutom att skapa arbetslivserfarenhet åt våra miljövärdar, lett till högre resultat i kundundersökningar inom området rent och snyggt.