Miljö och klimat

Collage av bilder: Hustak med solceller, späda plantor, bikupa, man på cykel.

Vårt miljöarbete

Stockholmshem förvaltar lägenheter och bygger nya bostäder åt kommande generationer. Vi ska erbjuda våra hyresgäster ett hållbart boende. Att hyresgästerna har möjlighet att leva hållbart är också viktigt.

Vår verksamhet lämnar dock ett miljöavtryck, främst genom energianvändning med relaterade klimatutsläpp och uppkomst av avfall, men också genom användning av mark, material och kemiska produkter. Därför arbetar vi på Stockholmshem ständigt med att förebygga och minska vår miljöpåverkan och tar därigenom vårt ansvar i att bidra till en hållbar miljö.

Miljöarbetet styrs med fokus på helhetssyn och hållbara lösningar. Vi utvecklar kontinuerligt vårt miljöledningssystem, som är certifierat enligt den internationella standarden ISO 14001, för att stötta verksamheten att uppnå våra miljömål. Vårt miljöarbete kännetecknas av affärsmässighet, öppenhet och engagemang.

Genom engagemang och samarbeten i organisationer som SABO, Fastighetsägarna, Sweden Green Building Council, Byggvarubedömningen, BeBo samt Sustainable Innovation stödjer bolaget utvecklingsprojekt för ett energi- och resurseffektivt samhälle.