Resurseffektiva kretslopp

Att Stockholmshems hyresgäster kan källsortera sitt avfall där de bor är viktigt för att vi alla ska kunna bidra till ett samhälle som använder sina resurser mer effektivt. I de flesta områden finns miljörum med ett antal fraktioner för förpackningar, bland annat papper, plast, metall och glas. Oftast finns också behållare för batterier, lysrör och el- och teknikskrot.

Resultatet i den årliga hyresgästundersökningen visar att antalet hyresgäster som anser att möjligheten att källsortera är ganska eller mycket bra har ökat med mer än tre procentenheter från 80,5 till 84 mellan 2017 till 2018. Vi fortsätter med andra ord den positiva utvecklingen sedan 2017.

Bolagets långsiktiga målsättning är att det ska vara möjligt för alla hyresgäster att sortera sitt matavfall. Idag har omkring 8 500 (av totalt cirka 27 000) av Stockholmshems hushåll möjlighet att sortera sitt matavfall, genom avfallskvarnar i köket eller särskilda gröna eller bruna påsar beroende på system för hushållsavfall. Vi fortsätter att stadigt öka denna möjlighet i vårt bostadsbestånd.

Antal Stockholmshemshushåll som har möjlighet att sortera matavfall

2010 70
2011 100
2012 600
2013 3300
2014 4800
2015 6100
2016 6600
2017 7500
2018 8500

Stockholmshem verkar för en minskad materialåtgång i den egna verksamheten och har som målsättning att tillvarata det avfall som uppkommer på ett resurseffektivt sätt. Precis som i våra bostadsområden arbetar vi för ökad källsortering och insamling av matavfall på samtliga våra kontor. Vi arbetar också vidare med att kravställa att våra leverantörer och entreprenörer hanterar avfall effektivt. Vi jobbar dessutom med att utveckla insamling av nya avfallsströmmar. Genom ett samarbete med Emmaus har till exempel kärl för återvinning av textil ställts ut i ett antal bostadsområden.