Det här är Stockholmshem

Collage med ung kvinna i trapphus, skylt, barn som planterar blommor och man som sätter upp skylt på byggarbetsplats


I mer än 80 år har vi skapat nya bostadskvarter och hem till stockholmarna. Hos oss bor närmare 60 000 stockholmare – lika många som i en mellanstor svensk stad. Det gör oss till Stockholms största bostadsbolag.

Stockholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Vår ägare har gett oss uppdraget att bidra till att uppfylla stadens vision om tillväxt, utveckling och att vara en attraktiv stad att leva och verka i.

Det är ett uppdrag som vi är stolta över och som en del av allmännyttan går vårt ansvar långt utanför att producera nya bostäder och utveckla fastigheter. Tillsammans med våra hyresgäster arbetar vi för att öka tryggheten och skapa en bättre miljö i deras bostadsområden. På så sätt bidrar vi till ett trivsamt samhälle för alla stockholmare.

Sedan Stockholmshem bildades 1937 har vi varit en viktig aktör i stadens utveckling och utbyggnad. Hundratusentals människor har bott hos oss genom alla år. Utifrån de erfarenheterna bygger vi nu för framtiden – ett boende som på alla sätt är välkomnande, bekvämt och tryggt.

Kort om Stockholmshem

Stockholmshem har 400 fastigheter med 27 480 bostadslägenheter och drygt 3 800 lokaler. Den totala bostadsytan uppgår till strax över 1 682 100 kvadratmeter och lokal- och garageytan till drygt 345 700 kvadratmeter.

Årsomsättningen är 2 478 miljoner kronor. Fastigheternas bedömda marknadsvärde är 35,8 miljarder kronor och det bokförda värdet är 15,2 miljarder kronor.

Under 2018 har vi:

  • färdigställt 526 bostäder, varav 356 tillfälliga modulbostäder för nyanlända
  • börjat bygga 273 nya lägenheter och 220 tillfälliga modulbostäder
  • vid årsskiftet 2018/2019 uppgick pågående nyproduktion till 1 174 lägenheter
  • förmedlat 1 639 lägenheter till Bostadsförmedlingen och sökande i den kommunala bostadskön
  • erhållit tre markanvisningar motsvarande 116 bostäder
  • byggt färdigt vårt andra studenthus, vilket betyder att vi nu förvaltar 368 studentlägenheter