Hyresöverenskommelse för 2019

Årets hyresöverenskommelse med Hyresgästföreningen region Stockholm innebar att hyrorna höjs med 2,35 procent från den 1 januari 2019.

I överenskommelsen undantogs lägenheter i ett antal fastigheter där normhyran ligger över 1 800 kr/kvm/år. Dessa lägenheter fick istället en hyreshöjning med 1,85 procent.

Klart för systematisk hyressättning – Stockholmshyra

I december kom Stockholmshem och systerbolagen Familjebostäder och Svenska Bostäder överens med Hyresgästföreningen region Stockholm om att införa Stockholmshyra. Stockholmshyra är ett nytt sätt att bestämma hyrorna, så kallad systematisk hyressättning.

Stockholmshyra innebär en systematisk tillämpning av bruksvärdessystemet och säkerställer att lika lägenheter har lika hyra. Systemet bygger på en värdering av egenskaper inom fem kategorier. Till grund för arbetet ligger förutom erfarenheter från andra kommuner även en telefonundersökning om vad boende i Stockholms stad värdesätter i sitt boende, nationella rekommendationer och parternas förhandlingar. Kategorierna gällande egenskaper är:

  1. Storleken. Antalet rum och kvadratmeter, samt typ av kök påverkar hyran mest.
  2. Lägenhetens standard. Om lägenheten är upprustad eller inte.Själva fastigheten. Vilken typ av hus, om hiss finns och hur det ser ut mm.
  3. Läget och området. Närhet till grönområden och vatten, samt områdets karaktär.
  4. Förvaltningskvalitet och service. Att det är städat och snyggt och att fel blir åtgärdade.

Systemet kommer att införas under en period om sex år. Under 2019 kommer ett antal inventeringar av lägenheter genomföras för att dokumentera fakta som är viktiga i det fortsatta arbetet. Det nya sättet att bestämma hyror kommer att införas under 2020.

Läs mer om Stockholmshyra på vår vanliga webbplats.