Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Systematisk hyressättning – Stockholmshyra

Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder har kommit överens med Hyresgästföreningen region Stockholm om att införa Stockholmshyra. Stockholmshyra är ett nytt sätt att bestämma hyrorna, så kallad systematisk hyressättning. Det nya sättet att bestämma hyror kommer att införas under 2020.

Med Stockholmshyra får vi en systematisk tillämpning av det så kallade bruksvärdessystemet, det vill säga vi säkerställer att lika lägenheter har lika hyra. Systematisk hyressättning finns redan i flera kommuner till exempel Göteborg och Umeå.

I korthet innebär Stockholmshyra att vi och Hyresgästföreningen har en överenskommelse om hur olika egenskaper i boendet (lägenhetens storlek och standard, fastighetens standard, läge och område samt förvaltningskvalitet/service) påverkar nivån på hyran.

Ett införande över sex år

Systemet kommer att införas under en period om sex år och innebär att lägenheter kan få antingen en oförändrad hyra eller en höjd hyra. Vi och Hyresgästföreningen är överens om att som mest kan en lägenhet få 250 kronor i höjd månadshyra per år under de sex år systemet införs. Under införandet av Stockholmshyra kommer det även att precis som idag ske årliga hyresförhandlingar.

Vi börjar med lägenhetsinventeringar

Under 2019 kommer vi att göra ett antal inventeringar av lägenheter runt om i Stockholm för att dokumentera fakta som är viktiga i det fortsatta arbetet. Bor du i en lägenhet som vi önskar inventera kommer du i god tid innan få en information om att vi behöver tillträde till din bostad. När vi är klara med inventeringarna kommer alla hyresgäster att få en lägenhetsdeklaration som beskriver egenskaperna i den egna lägenheten.

Det fortsatta arbetet innefattar även att göra en förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen region Stockholm. När den är klar kommer vi att kunna berätta hur din hyra påverkas. Detta kommer att ske under 2020 och du kommer att få information i god tid innan din nya hyra börjar gälla.

Klicka för att se en film som förklarar Stockholmshyra på tre minuter.