Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Systematisk hyressättning – Stockholmshyra

I oktober 2021 avslutade de tre kommunägda bostadsbolagen i Stockholms stad och Hyresgästföreningen Region Stockholm förhandlingarna om att nå en överenskommelse om Stockholmshyra. I fler år hade parterna då förhandlat om att införa Stockholmshyra, ett sätt att bestämma hyror genom så kallad systematisk hyressättning.

Tanken bakom Stockholmshyra var att de allmännyttiga bostadsbolagen (Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder) och Hyresgästföreningen skulle komma överens om hur olika egenskaper i boendet påverkar nivån på hyran. Egenskaperna skulle vara:

  • Storleken
  • Antalet rum och kvadratmeter
  • Lägenhetens standard. Om lägenheten är upprustad eller inte
  • Standard på fastigheten. Om fastigheten är upprustad eller inte
  • Läget och området
  • Förvaltningskvalitet och service.

– Vår ambition har varit att skapa en rättvisare hyressättning med en större förutsägbarhet och tydlighet för hyresgästerna. Det är bara att beklaga att vi inte nådde i mål. Bruksvärdessystemet behöver moderniseras och förhandlingsmodellen mellan parterna behöver utvecklas för att möta framtida utmaningar, vilket vi är fortsatt överens om. Därför kommer arbetet att fortsätta i andra former, säger Anette Sand, vd på Stockholmshem, i ett gemensamt uttalande från bostadsbolagens vd:ar.

Projektet för att skapa en konsekvent hyressättning för cirka 61 000 hyresrätter i Stockholm pågick i mer än fem år. En överenskommelse om grundläggande principer slöts i december 2018. Parterna var överens om många delar, men kunde inte komma fram till en slutlig överenskommelse. Utmaningen att enas om en systematik som både tar hänsyn till ett stort varierat bestånd och som är tydligt för hyresgästerna blev för komplex.

Nu utvärderar parterna arbetet för att säkerställa att insikter och lärdomar från projektet kommer till nytta framöver.