Våra fastigheter


Våra fastigheter är en dokumentation över nio seklers bostadshistoria. De allra flesta är egenproducerade, byggda från 1940-talet och fram till nu.

Stockholmshem har 400 fastigheter med 27 480 bostadslägenheter och drygt 3 800 lokaler. Den totala bostadsytan uppgår till strax över 1 682 100 miljoner kvadratmeter och lokal- och garageytan till drygt 345 700 kvadratmeter.

Skylt på husfasad.
Vi skyltar våra hus! Här sätter vi upp de allra första fasadskyltarna i Hökarängen. Foto Bengt Alm.
Under året har: 757 lägenheter fått elektroniska passersystem, 302 balkonger renoverats, 140 trapphus fått LED-belysning och 48 hissar renoverats.

Hustyper hela beståndet  
  Antal lgh Normhyra kr/kvm/år per jan 2019
Sekelskifte -1920 234 1 046
Klassicism 1920-1930 47 1 042
Funktionalism 1930-1940 3 092 1 292
Folkhemmet 1940-1950 7 344 1 069
Grannskapet 1950-1960 3 571 1 064
Storskalighet 1960-1970 4 208 1 003
Kvartersstaden 1970-1990 2 458 1 187
Nymodernism 1990-2000 85 1 410
Nyproduktion 2000- 4 049 1 805

Inkl hyreshöjning vid ombyggnad och permanenta hyrestillägg. Exkl kategoribostäder.

Investeringar i ny- och ombyggnad uppgår 2018 till strax över 2000 Mnkr