Våra lokaler

Våra lokaler omfattar cirka 205 000 kvadratmeter exklusive industrifastigheter. Drygt 1 800 lokaler är kommersiella och merparten av dessa är av mindre storlek, framför allt finns butiker och kontor som bidrar med närservice till de boende i området samt också en del lager och hantverkslokaler. Resterande lokaler är förråd som klassas som bostadskomplement och som hyrs ut till våra bostadshyresgäster.

De flesta större lokaler återfinns i söderort och innerstaden där många hyrs av Stockholms stad.

Verksamheterna i våra lokaler bidrar till liv och rörelse i området samt skapar lokala mötesplatser som känns välkomnande och trygga. Att de boende får ett bra basutbud av kommersiell och offentlig service i sin närmiljö påverkar värdet på kringliggande bostadsfastigheter positivt.

Två bullar.
Gott fika åt Stockholmarna! Bröd & Salt slår upp portarna på Rosenlundsgatan 48 D och blir en av våra nya lokalhyresgäster under året. Foto: Bröd & Salt.

2018 ökade de totala lokalhyresintäkterna från 203 till 212 miljoner kronor, inklusive hyrestillägg. Dessa intäkter motsvarar ca 8,6 procent av Stockholmshems totala omsättning. Det nytecknades totalt 113 lokalkontrakt och ett femtiotal avtal sades upp för omförhandling. Hyresnivån per kvadratmeter låg på 1 171 (1 022) kronor . Under 2018 tecknades även 148 avtal för förråd som bostadskomplement. Vid årsskiftet 2018 var den ekonomiska vakansgraden 10,3 procent. Detta är en liten ökning från föregående år och anledningen till det är ökning av den uthyrningsbara arean genom nyproduktion samt att nya ytor i befintliga fastigheter iordningställts för uthyrning.

Våra lokalhyresgäster

De flesta av våra lokalhyresgäster hyr förhållandevis små lokaler, där de bedriver framför allt verksamheter som kontor, hantverk och butiker. I de större lokalerna bedrivs huvudsakligen kommunal verksamhet såsom förskolor, omsorg och utbildning.

Våra fem största hyresgäster hyr cirka 20 procent av den totala lokalarean och svarar för cirka 35 procent av de totala lokalhyresintäkterna. Den största hyresgästen är Stockholms stad som hyr ett stort antal lokaler för stadens förvaltningars behov. Eventuella förändringar av den kommunala verksamheten i dessa lokaler innebär en viss riskexponering med hänsyn till den stora andelen av lokalhyresintäkterna som de utgör. 

Fem största hyresgästerna 2018  
Hyresgäst Area kvm Hyresintäkter kr (exkl tillägg) 
Stockholms stad 33 108 53 430 854
Coop Sverige Fastigheter AB 4 336 7 209 322
Bea Livsmedel AB 4 144 5 035 329
ICA Sverige AB 2 776 4 813 698
Taxi Kurir i Stockholm AB 1 751 1 724 840
Totalt 46 115 72 214 043