Fastighetsinnehav

Sammandrag Stockholmshems fastighetsinnehav 2018-12-31

  Västerort &
innerstaden*
Sydväst Sydöst** Totalt
Antal fastigheter, st 128 140 132 400
Bostäder, antal 8 685 10 072 8 723 27 480
Bostäder, uthyrbar area m² 508 873 631 407 541 9852 1 682 132
Lokaler, uthyrbar area m² 69 633 62 954 72 852 205 439
Lokaler, outhyrd area % 19,3% 10,3% 12,7% 14,2%
varav tomställt inför ombyggnad 10,5% 0,4% 2,0% 4,4%
Garage och bilplatser, antal 3 400 4 162 3 475 11 037
Taxeringsvärde, mnkr 12 079 10 571 8 085 30 734,3
Hyresvärde 2018, mnkr 834,0 931,7 753,6 2 519,3
Medelhyra kr/m² jan-20189 1 383 1 331 1 213 1 305

* exkl Södra Hammarbyhamnen
** inkl Södra Hammarbyhamnen

Vid årsskiftet bestod Stockholmshems fastighetsbestånd av 400 (398) fastigheter med ett bokfört värde på 18 762 (18 637) miljoner kronor. Bostadsfastigheterna utgör drygt 90 procent av beståndet, och i dessa finns nästan alla kommersiella lokaler. I Stockholmshems bestånd finns 2 547 kategoribostäder, lägenheter som i huvudsak hyrs ut till SHIS Bostäders verksamhet, Stockholms stads bosociala resurs. Sedan 2016 har vi också studentbostäder, 368 vid årsskiftet 2018/2019.

47 procent, 13 001 lägenheter, av Stockholmshems fastighetsbestånd består av bostäder byggda fram till och med femtiotalet. Merparten av dessa är belägna i närförort och inre ytterstaden med attraktiva lägen och relativt låga hyror. Antalet lägenheter från miljonprogramsperioden sextio- till sjuttiotalet är 7 546, främst i ytterstaden.

Antal objekt  
  Antal Uthyrbar area
Bostäder 27 480 1 682 132
Lokaler 3 822 205 439
Garage 5 767 140 276
Bilplatser 5 830 -
Summa 42 899 2 027 847


Uthyrbar area

Under 2018 ökade bostadsarean med 18 961 kvadratmeter och uppgick vid årets slut till 1 682 132 (1 663 171). Den totala uthyrbara arean inklusive garage uppgick till 2 027 847 (2 004 781) kvadratmeter, en ökning med 23 066 kvadratmeter. Antalet hyresobjekt var vid årets slut 42 339 (41 830), en ökning med drygt 500 objekt. Mer än 60 procent av Stockholmshems totala bostadsarea och bostadshyresvärde finns i tio stadsdelar. Södermalm är den stadsdel som står för det största antalet lägenheter och största hyresvärdet.

Stadsdelar med störst bostadsbestånd  
StadsdelAntal bostäderArea kvm bostäderHyresvärde mnkr
Södermalm 3 018 170 618 318,1
Hökarängen 2 964 173 111 230,6
Bagarmossen 1 812 129 731 159,1
Solberga 1 679 103 563 141,4
Skarpnäcks Gård 1 238 86 482 120,5
Aspudden 1 214 84 127 115,8
Liljeholmen 1 058 70 028 153,0
Västertorp 1 263 84 127 111,1
Rågsved 968 69 662 86,1
Sätra 936 65 042 74,8
Summa 16 150 1 021 662 1 501,5
andel total 59% 61% 60%
Total 27 480 1 682 132 2 519,3

Stockholmshems totala fastighetsinnehav

Ladda ner Stockholmshems fastighetsinnehav för att se hela fastighetsinnehavet i PDF-format.