Förvärv och försäljningar

Under 2018 förvärvades bostadsfastigheten Bottenstocken 13 för en köpeskilling om 32 Mkr. Fastigheten innehåller 68 lägenheter. På Årstafältet gjordes kompletteringsköp för kommande nyproduktion, 15 Mkr.