Ägare

Stockholms stadshus.


Stockholmshem bildades 1937 och är helägt bolag av Stockholms stad. Av Stockholmshems bolagsordning framgår föremålet – och ändamålet med – för bolagets verksamhet som är att förvärva fastigheter och tomträtter för att uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Bolagets uppdrag är också att utföra liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Stockholms stad.

I enlighet med lagen om kommunala allmännyttiga bostadsbolag och bolagsordningen (SFS 2010:879) ska bolaget bedriva verksamheten i enligt affärsmässiga principer vilket innebär att bolaget i princip ska agera likadant som långsiktiga privata fastighetsbolag. Dock åläggs bolaget ett större samhällsansvar inom vissa områden. Lagen innebär också att utdelning och överföringar till ägaren får ske enligt vissa förutsättningar och att det finns en beloppsmässig begränsning hur stor utdelningen eller överföringen får vara utifrån bolagets årliga resultat.