Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Tjej läser bok under filt

Skön inomhustemperatur

Värmen och ventilationen hör ihop, och det är viktigt att göra rätt för att få en fräsch luft hemma. Här ser du vad du själv kan göra för att bidra till en bra inomhusmiljö.

Öppna inte köksfönstret om du ska vädra ut matos, risken är att det istället driver ut i resten av lägenheten.

Stockholmshem håller normalt 20-21 grader i lägenheterna. Det är en temperatur som de flesta är nöjda med. Om temperaturen utomhus växlar snabbt, till exempel mellan dag och natt samma dygn, kan det uppstå lägen när husets värmesystem inte hinner kompensera för det direkt.

När det börjar bli kallt utomhus startar husets värmesystem automatiskt. Tidpunkten beror alltså både på huset och vilken temperatur det är utomhus. När värmesystemet drar igång ska husets samtliga väggar, tak och golv, värmas upp. Det kan en eller två veckor.

Vad kan du göra om det är för kallt?

Husets värme- och ventilationssystem är beroende av en rad funktioner som samspelar.

  • Fungerar elementen som de ska? Har du termostat på elementen i din lägenhet så regleras värmen i rummet automatiskt. Är termostaten inställd på 20 grader och rumstemperaturen blir högre slår termostaten av och elementen blir kalla. Är värmen dålig kan det bero på att luft eller smuts har kommit in i värmesystemet. Ett element ska vara varmare upptill och svalare nedtill, eftersom det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värmen och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp. Om elementet är kallare vid luftskruven än vid termostaten upptill på elementet behöver det luftas.
  • Lufta element. Vi hjälper dig lufta dina element. Kontakta kundtjänst för att boka ett besök av en servicetekniker. Mät rumstemperaturen först så att du kan uppge den vid anmälan.
  • Möblera rätt. För att få en jämn och bra värme måste luften cirkulera vid elementen, möblera därför inte för elementen och täck inte för dem helt med gardiner.
  • Vädra rätt. Om du vädrar effektivt under kort tid istället för att ha ett fönster på glänt länge, så ökar du möjligheten till en jämn och lagom varm temperatur i din lägenhet. Samtidigt sparar du på energi och miljö. Öppna inte köksfönstret om du ska vädra ut matos, risken är att det istället driver ut i resten av lägenheten. Öppna istället ett fönster i rummet bredvid.
  • Luft in och luft ut: öppna ventilerna. För en bra inomhusmiljö är det viktigt att ventilationen fungerar. I kök och badrum ska luften sugas ut via skorstenen, och ny luft ska komma in via ventiler som vanligtvis sitter i fönstren. På det här viset byts gammal luft ut mot ny frisk utomhusluft. Husets ventilation tar bort lukt och matos samt fukt som kommer från dusch och tvätt. Det finns olika typer av ventiler för tilluft, men gemensamt för alla är att de aldrig ska vara helt stängda. Om luften inte kommer in via tilluftsventilerna så kommer den komma in på oönskade ställen, som från trapphuset, från grannen eller avloppssystemet. Om du stänger några ventiler kommer alltså luften i din lägenhet genast bli sämre. Det är också viktigt att du rengör ventilerna ibland, gärna två gånger per år. Med rengjorda och öppna ventiler minskar risken för drag i lägenheten. Använd ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Kontrollera ventilerna genom att hålla en bit tunt papper, till exempel toalettpapper, mot frånluftsventilen. Om pappret sitter kvar av kraften av utsuget fungerar ventilationen bra. Om pappret inte sitter kvar och ventilerna är rena så kan du prova att öppna ett fönster. Suger pappret fast då är lägenheten för tät. Om pappret blir smutsigt så är det ett tecken på att frånluftsventilen behöver rengöras. Kom ihåg att även rengöra köksfläkten, den är också en del av lägenhetens ventilationssystem.

Stäng aldrig ventilerna!

Om du stänger ventilerna när det blir kallt slutar ventilationen att fungera som det är tänkt. I en lägenhet ska ny luft sugas in via ventiler, som vanligtivs sitter i fönster, och ut via skorstenen i kök och badrum. 

Hand vid fönsterventil

Luft in, tilluft: Det finns olika typer av ventiler för tilluft, men gemensamt för alla är att de aldrig ska vara helt stängda. De släpper in frisk luft i lägenheten och ska alltid stå öppen några millimeter, även på vintern. En sorts tilluftsventil är springventil, som på bilden. Den sitter under eller över ett fönster. 

Hand med trasa torkar ventil

Luft ut, frånluft: Håll frånluftsventilerna rena. Torka inte av dem med en fuktig trasa, använd istället dammsugaren eller en torr trasa. Ventilerna är justerade för att ge rätt luftflöde, så ändra inte den inställningen. Täck aldrig för en frånluftsventil, för då slutar ventilationen i din lägenhet att fungera.

Vad händer om du stänger ventilerna?

Stängda eller igensatta ventiler kan paradoxalt nog göra att det blir drag i lägenheten. Husets ventilation ska ta bort lukt, matos och fukt från dusch och tvätt. Om luften inte kommer in via tilluftsventilerna så kommer den komma in på oönskade ställen, som från trapphuset, från grannen eller avloppssystemet. Om du stänger några ventiler kommer alltså luften i din lägenhet genast bli sämre.

Kontrollera ventilerna genom att hålla en bit tunt papper, till exempel toalettpapper, mot frånluftsventilen. Om pappret sitter kvar av kraften av utsuget fungerar ventilationen bra. Om pappret inte sitter kvar och ventilerna är rena så kan du prova att öppna ett fönster. Suger pappret fast då är lägenheten för tät. Om pappret blir smutsigt så är det ett tecken på att frånluftsventilen behöver rengöras.

Du som föredrar film hittar tips om ventilation här:

 

Stockholmshem kontrollerar vart tredje eller sjätte år våra hus ventilationsystem. Det kallas obligatorisk ventilationskontroll, eller OVK.

Rullgardin, persienn eller markis

Om du vill ha rullgardiner eller persienner till dina fönster för att stoppa solens instrålningsvärme får du själv köpa och montera dessa. Stockholmshem ansvarar inte för persienner eller markiser. För att montera en markis behöver du ett godkännande från oss på Stockholmshem.

Syntolkning av filmen