Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Skön inomhustemperatur

Värmen och ventilationen hör ihop, och att göra rätt är viktigt för en fräsch luft hemma.

Öppna inte köksfönstret om du ska vädra ut matos, risken är att det istället driver ut i resten av lägenheten.

Stockholmshem håller normalt 20-21 grader i lägenheterna. Det är en temperatur som de flesta är nöjda med. Om temperaturen utomhus växlar snabbt, till exempel mellan dag och natt samma dygn, kan det uppstå lägen när husets värmesystem inte hinner kompensera för det direkt.

När det börjar bli kallt utomhus startar husets värmesystem automatiskt. Tidpunkten beror alltså både på huset och vilken temperatur det är utomhus. När värmesystemet drar igång ska husets samtliga väggar, tak och golv, värmas upp. Det kan en eller två veckor.

Fina tips för bra luft och värme i din lägenhet i den här filmen

Är det för kallt hemma?

Husets värme- och ventilationssystem är beroende av en rad funktioner som samspelar.

  • Fungerar elementen som de ska? Har du termostat på elementen i din lägenhet så regleras värmen i rummet automatiskt. Är termostaten inställd på 20 grader och rumstemperaturen blir högre slår termostaten av och elementen blir kalla. Är värmen dålig kan det bero på att luft eller smuts har kommit in i värmesystemet. Ett element ska vara varmare upptill och svalare nedtill, eftersom det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värmen och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp. Om elementet är kallare vid luftskruven än vid termostaten upptill på elementet behöver det luftas.
  • Lufta element. Vi hjälper dig lufta dina element. Kontakta kundtjänst för att boka ett besök av en servicetekniker. Mät rumstemperaturen först så att du kan uppge den vid anmälan.
  • Möblera inte för elementen. För att få en jämn och bra värme måste luften cirkulera vid elementen. Möblera därför inte för elementen och täck inte för dem helt med gardiner.
  • Vädra rätt. Om du vädrar effektivt under kort tid istället för att ha ett fönster på glänt länge, är det lättare för systemet att ge dig jämn och lagom varm temperatur hemma. Samtidigt sparar du på energi och miljö. Öppna inte köksfönstret om du ska vädra ut matos, risken är att det istället driver ut i resten av lägenheten. Öppna istället ett fönster i rummet bredvid.

Viktigast av allt: stäng inte ventilerna!

Om du stänger ventilerna när det blir kallt slutar ventilationen att fungera som det är tänkt. I en lägenhet ska ny luft sugas in via ventiler, som vanligtivs sitter i fönster, och ut via skorstenen i kök och badrum. 

Hand vid fönsterventil

Luft in, tilluft: Det finns olika typer av ventiler för tilluft, men gemensamt för alla är att de aldrig ska vara helt stängda. De släpper in frisk luft i lägenheten och ska alltid stå öppen några millimeter, även på vintern. En sorts tilluftsventil är springventil, som på bilden. Den sitter under eller över ett fönster. 

Hand med trasa torkar ventil

Luft ut, frånluft: Håll frånluftsventilerna rena. Torka inte av dem med en fuktig trasa, använd istället dammsugaren eller en torr trasa. Ventilerna är justerade för att ge rätt luftflöde, så ändra inte den inställningen. Täck aldrig för en frånluftsventil, för då slutar ventilationen i din lägenhet att fungera.

Vad händer om du stänger ventilerna?

Stängda eller igensatta ventiler kan paradoxalt nog göra att det blir drag i lägenheten. Husets ventilation ska ta bort lukt, matos och fukt från dusch och tvätt. Om luften inte kommer in via tilluftsventilerna så kommer den komma in på oönskade ställen, som från trapphuset, från grannen eller avloppssystemet. Om du stänger några ventiler kommer alltså luften i din lägenhet genast bli sämre.

Kontrollera ventilerna genom att hålla en bit tunt papper, till exempel toalettpapper, mot frånluftsventilen. Om pappret sitter kvar av kraften av utsuget fungerar ventilationen bra. Om pappret inte sitter kvar och ventilerna är rena så kan du prova att öppna ett fönster. Suger pappret fast då är lägenheten för tät. Om pappret blir smutsigt så är det ett tecken på att frånluftsventilen behöver rengöras.

Rullgardin, persienn eller markis

Om du vill ha rullgardiner eller persienner till dina fönster för att stoppa solens instrålningsvärme får du själv köpa och montera dessa. Stockholmshem ansvarar inte för persienner eller markiser. För att montera en markis behöver du ett godkännande från oss på Stockholmshem.

Syntolkning av filmen