Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Duschmunstycke sköljer händer i skumfyllt badkar

Varmvatten – så här mycket använder du

Brukar du tänka på vad det kostar att värma upp vattnet i din dusch eller när du tvättar händerna? De flesta som bor i hyresrätt gör troligen inte det. Varmt och skönt vatten tar vi för givet. Men det går åt en hel del energi för att värma vårt vatten, och som alla vet behöver vi spara energi.

Vi svenskar använder vi i snitt 50-60 liter varmvatten per dygn. Det mesta går till hygien som dusch, handtvätt och disk.

Det kan låta mycket, men duschar du i tre minuter använder du cirka 36 liter varmvatten. Duschar du i tio minuter använder du 120 liter! Det här kan du jämföra med att en diskho rymmer 20-30 liter.

Ju fler ni är i hushållet, desto lägre blir snittförbrukningen.

Tabell över vattenanvändning

Den totala mängden vatten vi förbrukar, alltså inte bara varmvatten, är i snitt 140 liter per dygn, fördelat ungefär så här:

  • 60 liter för personlig hygien
  • 30 liter för toalettspolning
  • 15 liter för disk
  • 15 liter för tvätt
  • 10 liter för mat och dryck
  • 10 liter för övrig användning.

IMD – individuell debitering av varmvatten

Normalt ingår vatten i hyran, men studier visar att den hyresgäst som själv betalar för sitt varmvatten använder 20-30 procent mindre varmvatten.

För att minska energianvändningen har EU därför beslutat att i nybyggda hus, eller hus som får en ”väsentlig” renovering, ska varmvatten inte längre ingå i hyran. Istället ska det gå att mäta hur mycket varmvatten varje lägenhet använder och debitera det separat.

Pris & miljöinformation

Enligt Boverket föreskrifter och allmänna råd (BFS 2022:3) ska vi beskriva priser, avgifter och vilken energimix som används för att värma vattnet du debiteras för. 

Priset för varmvattnet baseras på priset för kallvatten och kostnaden för att värma upp det med hjälp av fjärrvärme. Priset inkluderar moms. Om Stockholmshem inte får betalt för använt varmvatten skickas kravet till vår leverantör av inkassotjänster. 

Fjärrvärmen som värmer vattnet produceras huvudsakligen av restavfall och biobränsle. Utsläppsvärde är enligt vår fjärrvärmeleverantör Stockholm Exergi 50g CO2e/levererad kWh fjärrvärme.

Stockholmshem har fem hus där hyresgästerna har individuell mätning och debitering av varmvattnet. Och fler blir det.

Vill du veta mer om din historiska förbrukning av varmvatten eller har frågor om din debitering kan du mejla epost@stockholmshem.se

Uppdaterat senast september 2023