Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Vårgröna buskar planterade utmed tegelfasaden på Främlingsvägen.
    Främlingsvägen. Foto Janis Lukas.

Träd & buskar

Vi månar om träden och buskarna ute i våra bostadsområden. De renar luften och är till glädje för generation efter generation.

I vissa fall beskär vi för trygghet, men som regel beskär vi inte träd som skuggar eller skymmer utsikt.

Om ett träd är för stort eller skuggar för mycket är ofta en fråga om tycke och smak. En del vill ha fri sikt, andra njuter av lummig grönska.

Generellt så fäller eller toppkapar vi inte friska träd. Träd ska helst inte beskäras alls, eftersom det rubbar den naturliga balansen och öppnar upp för sjukdomar. Vid behov kan vi utföra kronreducering eller gallring. För att buskar ska utvecklas på rätt sätt och få ett vackert bladverk gallrar vi. Olika sorters buskar och träd ska beskäras olika säsonger. Ibland tas buskar ner helt och får börja om, så kallad föryngringsbeskärning.

Besväras du av växtligheten?

I vissa fall beskär vi för trygghet, men som regel beskär vi inte träd som skuggar eller skymmer utsikt. Om du störs av ett träd så kontakta kundtjänst så gör vi en bedömning om trädet behöver beskäras. Det är endast våra upphandlade arborister, i vissa fall markskötselentreprenörer, som får beskära våra träd och buskar.

Vi tar heller inte bort växter på grund av allergi. Pollen som sprids med vinden rör sig snabbt hundratals meter. Det hjälper alltså inte att ta bort ett träd i närheten.

Vissa hus har klätterväxter på fasaden och dem beskär vi vid behov. Fönster och entréer ska inte vara förväxta av klätterväxter. Om de är det eller är på väg att bli det, kontakta kundtjänst. Du får gärna ansa runt dina egna fönster och runt din balkong.