Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
 • Träd med julbelysning i skymningsljus
  Julfint i Hässelby. Foto: Stockholmshem.
 • Träd mellan två nybyggda hus
  När vi byggde nya hus i Solberga kunde vi spara de stora träd som stod på platsen. Foto: Gustav Kaiser.
 • Träd på grävskopa
  Vi behövde renovera garage i Rinkeby, men en rad 50-åriga lönnar stod i vägen. Med hjälp av en specialgrävskopa kunde vi flytta på dem istället för att fälla dem. Foto: Gustav Kaiser.
 • Träd speglar sig i fönster.
  Grönt är skönt i Örnsberg. Foto: Bengt Alm.

Träd & buskar

En stad utan träd, hur skulle det vara? Vi behöver träden och att bevara träd i staden är viktigt på väldigt många sätt.

Att ta ner stora och friska träd är slöseri med resurser och påverkar miljön, klimatet och oss människor negativt.

Träd ger oss bättre klimat, renar luften från avgaser och koldioxid och skapar syret vi andas. De sänker temperaturen med sina kronor och ger skugga vid värmeböljor. De motverkar översvämningar genom att fördröja och fånga upp regnvatten vid skyfall och förhindrar erosion. Träden betyder mycket för ekosystemen och den biologiska mångfalden eftersom de är viktiga matkällor och boplatser för djur och insekter.

Frågor & svar:

Ett stort träd utanför mitt fönster gör lägenheten mörkare. Kan ni ta ned trädet?

Stockholms stad har beslutat att stora och friska träd i staden inte ska tas ner hur som helst. Så vi varken får eller vill göra det. Det är slöseri med viktiga naturresurser och påverkar både miljön där du bor och klimatet negativt.

Om det inte är alldeles nödvändigt gör vi inte heller stora beskärningar eftersom det skadar träden. Undantag kan vara om trädet står för nära huset eller på grund av trafiksäkerhet.

Däremot kan vi ibland göra trädkronan glesare och/eller höja den. Det betyder att vi tar bort grenar från botten av trädkronan för att få mer utrymme under trädet och få in mer naturligt ljus.

Det står ett stort träd intill/över min parkeringsplats och skräpar ner. Kan ni ta bort det?

Nej, det gör vi inte, vi fäller aldrig friska träd. Det spelar ingen roll om de skräpar ner eller skymmer solen eller liknande. Det träden ger oss så mycket i ekosystemtjänster som inte går att räkna i pengar. 

Stora buskar gör att gården känns otrygg. Kan ni göra något åt det?

Det är viktigt att buskar inte blir alltför stora och skymmer sikten. Därför kollar vi regelbundet om buskar behöver beskäras, flyttas eller tas bort och ersättas med andra, lägre växter. Kontakta oss så kommer vi och kikar.

Ni har lämnat stubbar efter er, varför tar ni inte bort dem?

Om vi måste ta ned träd som är ruttna försöker vi spara en del av trädet, som stubbar, grenar eller ris. Det gör vi för att död ved är jätteviktigt som barnkammare och boplatser för insekter, svampar, fåglar och djur och för att hela det biologiska systemet ska fungera.

Vår fasad har klätterväxter som håller på att växa över mina fönster, kan ni klippa ner dem?

Fönster och entréer ska inte vara förväxta av klätterväxter. Om de är det eller är på väg att bli det, kontakta kundtjänst. Du får gärna ansa runt dina egna fönster och runt din balkong.

Så här jobbar vi på Stockholmshem 

 • Vi ska bevara stora, friska, äldre träd med stora kronor. De stora träden är extra viktiga för de kan binda stora mängder koldioxid. Unga träd kan inte göra det förrän de når en viss ålder och därför behöver de gamla träd för att etablera sig.
 • Vi undviker stora beskärningar om det inte är alldeles nödvändigt
 • Beskärningar ska alltid göras av fackmän (arborister) och sakkunniga hos Stockholmshem
 • När vi bygger nya bostäder ska vi i första hand bevara och skydda träd. Om det inte är möjligt flyttar vi träd. I tredje hand kompenserar vi träd som måste fällas. Det betyder att varje stort träd som vi tar bort alltid ersätts med minst två nya träd.
 • När vi planterar nya träd så planterar vi olika arter och storlekar för att gynna den biologiska mångfalden på platsen
 • Vi bevarar stubbar, veddepåer och ris för att de ska bli boplatser och barnkammare för insekter och djur
 • När vi gör arbeten i närheten av träd, skyddar vi alltid träden och deras rötter under arbetet.