Verksamhetsområde och mål

Inlevelse och effektivitet – viktiga ledord

Att sätta hyresgästen i centrum och nå ökad effektivitet har varit målsättningarna när Stockholmshem sedan 2013 arbetat med en hyresgästnära organisation och nya arbetssätt. Siktet har legat på att erbjuda ett boende som är Välkomnande, Bekvämt och Tryggt. Varje dag.Vi strävar efter att agera med Vänlighet, Närvaro, Inlevelse och Ansvar – mot såväl våra hyresgäster som medarbetare och samarbetspartners. Under 2015 har vi till exempel tydliggjort vårt ansvar när det gäller att erbjuda våra hyresgäster inflytande vid renoveringar.Stockholmshem strävar också efter att verksamheten ska präglas av Samarbete, Struktur, Effektivitet och Lärande. Det är bland annat relevant i utmaningen att öka takten i vår nyproduktion. Tillsammans med övriga kommunalt ägda bostadsbolag i Stockholm har vi under året samarbetat för att hitta nya effektivare lösningar för byggandet.