Boende och lokaler

Stockholms största bostadsföretag

De senaste årens kraftiga befolkningsökning i länet fortsatte under 2015 och bidrog till en ökning av antalet personer i Bostadsförmedlingens kö. Inflyttningen till Stockholms stad dämpades dock och nettoinflyttningen är nu bara hälften så stor som för några år sedan. Efterfrågan på befintliga och nyproducerade hyreslägenheter ökade under året och den genomsnittliga kötiden uppgick till 9,6 år för samtliga lägenheter i Stockholms stad och 9,3 år för Stockholmshems lägenheter. Totalt påbörjades 4 700 nya bostäder.

Bostadsförmedlingen sköter all förmedling av Stockholmshems lägenheter till nya hyresgäster. För att ställa sig i Bostadsförmedlingens kö krävs att den bostadssökande är över 18 år och har ett svenskt personnummer. Den bostadssökande betalar 210 kronor per år för sin köplats. Läs mer hos Bostadsförmedlingen i Stockholm AB .

Stockholmshems lokaler hyrs ut av Lokaluthyrningen. Via Stockholmshems webbplats kan sökande hitta och lämna intresseanmälan för lediga lokaler. Läs mer om vår lokaluthyrning.

TABELL IN HÄR!

Vid årsskiftet 2015/2016 ägde Stockholmshem 26 051 lägenheter och är därmed Stockholms största bostadsföretag i antal lägenheter. Till ytan är Svenska Bostäder fortfarande störst.

Beståndet motsvarar 5,5 procent av bostäderna inom Stockholms stad och 13 procent av samtliga hyresrätter inom kommungränsen. De tre kommunägda bostadsföretagens sammanlagda andel av stadens hyresrätter var vid årets utgång 36 procent. Den största privata hyresvärden är Einar Mattsson Fastighets AB med närmare 5 000 bostäder. De privata hyresvärdarna som finns med på listan med de tio största står vardera för 1-2 procent av hyresrätterna i Stockholms stad. I övrigt finns ett mycket stort antal mindre privata fastighetsägare på hyresmarknaden.

TABELL IN HÄR!

Källa: Byggstatistik, Sweco