Våra fastigheter

Främlingsvägen i Midsommarkransen
Främlingsvägen i Midsommarkransen

 

Vid årsskiftet bestod Stockholmshems fastighetsbestånd av 389 (386) fastigheter med ett bokfört värde på 16 582 (15 200) miljoner kronor. Bostadsfastigheterna utgör drygt 90 procent av beståndet, och i dessa finns nästan alla kommersiella lokaler.

Det sammanlagda marknadsvärdet för Stockholmshems fastigheter ökade med 2,7 miljarder kronor under 2015 och bedömdes vid årsskiftet 2015/2016 till 38,5 (35,8) miljarder kronor. Fastigheterna var bokförda till 16,6 (15,2) miljarder kronor och taxeringsvärdet uppgick till 25,1 (24,4) miljarder kronor.

 

Taxeringsvärdet för det samlade beståndet uppgick till 25 149 (24 405) miljoner kronor vid årsskiftet, vilket motsvarade 13 816 (13 652) kronor per kvadratmeter. Det totala taxeringsvärdet steg med drygt 3 procentenheter under året.

Fastighetsbeståndets åldersstruktur