Fastighetsinnehav

Sammandrag Stockholmshems fastighetsinnehav 2015-12-31
  Västerort och Innerstaden Sydväst Sydöst Totalt
Fastigheter, antal 132 130 127 389
Bostäder, antal 9 409 8 303 8 339 26 051
Bostäder, uthyrbar area, kvm 574 089 534 404 512 501 1 620 994
Lokaler, uthyrbar area, kvm 75 069 54 623 69 600 199 292
Lokaler outhyrd area, % 13,0% 13,2% 8,4% 11,5%
Lokaler, tomställt för ombyggnad,% 5,0% 1,3% 0,1% 2,3%
Garage och bilplatser, antal 3 864 3 697 3 318 10 879
Taxeringsvärde, Mnkr 11 723,2 7 050,1 6 375,9 25 149,2
Hyresvärde 2014, Mnkr 897,6 673,4 640,1 2 211,1
Medelhyra jan 2016, kr/kvm 1 340 1 151 1 104 1 203

 

Ladda ner Stockholmshems fastighetsinnehav för att se hela fastighetsinnehavet i PDF-format.

Under respektive distrikt kan du se hela vårt fastighetsinnehav på karta. I de fall att flera en fastighet har flera adresser placeras kartnålen på den första adressen.