Fastighetsutveckling

Vid årsskiftet bestod Stockholmshems fastighetsbestånd av 389 (386) fastigheter med ett bokfört värde på 16 523 (15 200) miljoner kronor. Bostadsfastigheterna utgör drygt 90 procent av beståndet, och i dessa finns nästan alla kommersiella lokaler. I Stockholmshems bestånd finns 2 259 kategoribostäder, lägenheter som i huvudsak hyrs ut till SHIS Bostäders verksamhet, Stockholms stads bosociala resurs.

Knappt 50 procent, 12 923 lägenheter, av Stockholmshems fastighetsbestånd består av bostäder byggda fram till och med femtiotalet. Merparten av dessa är belägna i närförort och inre ytterstaden med attraktiva lägen och relativt låga hyror. Antalet lägenheter från miljonprogramsperioden sextio- till sjuttiotalet är 7 152 lägenheter, främst lokaliserade i ytterstaden.

Antal fastigheter
  Antal fastigheter Area, kvm bostäder

Lokaler, kvm

Bostäder 354 1 605 289 180 541
Lokaler 11 - 17 409
Pågående nyproduktion 6 15 705* 694*
Projektfastigheter 8 - -
Övrigt 10 - 648
Totalt 389 1 620 994 199 292

 (* = fastigheter där inflyttning är påbörjade)

Antal objekt
  Antal Area, kvm
Bostäder 26 051 1 620 994
Lokaler 3 554 199 292
Garage 5 702 135 900
Bilplatser 5 177 -
Summa 40 379 1 956 186

Uthyrbar area

Under 2015 ökade bostadsarean med 30 724 kvadratmeter och uppgick vid årets slut till 1 620 994 (1 590 270). Den totala uthyrbara arean inklusive garage uppgick till 1 956 186 (1 919 849) kvadratmeter, en ökning med 36 337 kvadratme­ter. Antalet hyresobjekt var vid årets slut 40 379 (39 809), en ökning med 570 objekt. Mer än 60 procent av Stockholmshems totala bostadsarea och bostadshyresvärde finns i tio stadsdelar. Södermalm är den stadsdel som står för det största antalet lägenheter och största hyresvärdet.

Stadsdelar med störst bostadsbestånd
Stadsdel Antal bostäder Area, kvm bostäder Hyresvärde, Mnkr
Södermalm 3 013 170 241 297,0
Hökarängen 2 964 173 111 218,0
Bagarmossen 1 811 129 673 149,1
Solberga 1 605 98 656 124,5
Skarpnäcks gård 1 238 86 482 112,7
Aspudden 1 211 83 993 108,5
Västertorp 1 101 63 765 85,0
Rågsved 968 69 662 82,1
Sätra 936 65 042 70,3
Skärholmen 793 60 116 60,0
Totalt 15 640 1 000 741 1 307,2
Andel total 60% 62% 59%

 

Fastigheter och uthyrbar area
Affärsområde Antal fastigheter Antal bostäder Totalt * Area, kvm bostäder Area, kvm lokaler
Västerort/ Innerstaden 132 9 409 649 158 574 089 75 069
Sydväst 130 8 303 589 027 534 404 54 623
Sydöst 127 8 339 582 101 512 501 69 600
Totalt 389 26 051 1 820 286 1 620 994 199 292

(*= exklusive garage)