Nyproduktion och ombyggnad

Färdigställd och pågående nyproduktion

Under året 2015 färdigställdes 547 (153) bostäder. De flesta av dessa lägenheter byggdes i Norra Djurgårdsstaden, på Södermalm samt i närförorter som Solberga och Västertorp. De totala projektkostnaderna uppgick till ca 1790 (370) miljoner kronor. Nybyggnation av 636 (486) lägenheter påbörjades under 2015 och vid årsskiftet 2015/2016 uppgick pågående nyproduktion till 1340 (1250) lägenheter. Under 2016 beräknas ca 600 lägenheter färdigställas.

Färdigställd nyproduktion 2015
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Projektkostnad, Mnkr Tillskott årshyra, Mnkr Anm.
Gröndal Kölsvinet 6 036 3 5,3 1,6 Ombyggnad, lokal till lgh
Gröndal Fören 2 025 1 1,6 0,1 Ombyggnad, lokal till lgh
Hjorthagen Töfsingdalen 257 141 431,0 25,8 Nyproduktion
Liljeholmen Golvläggaren 1 248 98 344,5 17,3 Nyproduktion
Solberga Malkiten 2, Tektiten 1, Agaten 2 261 102 226,0 12,9 Nyproduktion
Södermalm Tygeln 1 095 179 750,0 39,3 Nyproduktion
Västertorp Bjällerkransen 5 228 23 34,3 3,8 Nyproduktion
Summa     547 1792,7 100,8  

 

Pågående nyproduktion 2015
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Projektkostnad, Mnkr Tillskott årshyra, Mnkr Anm.
Gröndal Kölsvinet 6 036 1 2,2 0,1 Ombyggnad, lokal till lgh
Liljeholmen Golvläggaren 1 248 55 135,5 6,8 Nybyggnation
Liljeholmen Syllen 3 248 357 805,0 41,4 Nybyggnation
Mariehäll Linaberg 19 242 230 626,0 30,7 Nybyggnation
Norra Djurgårdsstaden Hornslandet 1 258 154 608,0 31,3 Nybyggnation
Skärholmen Kalvholmen 1 259 102 129,0 8,7 Ombyggnad, lokal till lgh
Västertorp Bjällerkransen 5 228 162 241,7 11,5 Nybyggnation
Älvsjö Sjöbotten 3 268 279 295,0 17,5 Ombyggnad, lokal till lgh
Summa     1 340 2842,4 148,0