Ekonomisk redovisning

  • Vid årsskiftet uppgick Stockholmshems förvalta­de fastighetsbeståndet till 389 (386) fastigheter. Den uthyrningsbara arean uppgick till cirka 1 956 000 (1 920 000) kvadratmeter inklusive garageytor. Antalet bostadslägenheter uppgick till 26 051 (25 623).
  • Årets investeringar i fastigheter och inventarier ökade till 2 109 (1 425) miljoner kronor, varav 1 290 (924) avsåg nybyggnad, 736 (431) ombyggnad, 3 (2) inventarier och 80 (68) miljoner avsåg fastighetsförvärv.
  • Under året färdigställdes 547 (153) nya bostadslägenheter, bland annat på Södermalm, i Midsom­markransen och i Aspudden. Totalt sked­de ombyggnad och upprustning av 76 (108) lägenheter.
  • Det samlade marknadsvär­det för bolagets fastigheter bedömdes till cirka 38 500 (35 752) miljoner kronor.
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 363 (285) miljoner. Årets resultat efter skatt uppgick till 292 (225) miljoner kronor. 
  • Omsättningen uppgick till 2 112 (2 033) miljoner kronor.
  • Finansnettot förbättrades under året och uppgick till -171 (-199) miljoner kronor. 

Ladda ner hela Stockholmshems ekonomiska redovisning (Pdf)