Förvärv och försäljningar

Under året förvärvades två fastigheter: Tåhättan 2 i Solberga, tillskottsmark genom fastighetsreglering, och Sjöbotten 3 i Älvsjö, där en ombyggnad sker från kontor till studentbostäder.

Inga fastigheter såldes under 2015 och det skedde heller inte några bostadsrättsomvandlingar.

Fastighetsförvärv 2015
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Köpeskilling, tkr Kontraktsdatum Tillträdesdatum Anm.
Solberga Tåhättan 2 084 1 700 15-01-14 15-12-21 tillskottsmark genom fastighetsreglering
Älvsjö Sjöbotten 3 268 74 793 15-01-28 15-04-28 förvärv av pågående projekt, ombyggnad av tidigare kontor till studentbostäder
Summa     76 493