Styrmodell

Affärsplanen preciseras och anvarsfördelas i s k områdeplaner (ett per förvaltningsområde) samt enhetsplaner.

Verksamhetsområden

Affärsplanen utgår från våra identifierade verksamhetsprocesser samt ett antal stöd- och ledningsprocesser (Under 2016 har ny indelning i 6 målområden tagits fram: Hållbar ekonomi, Välskötta fastigheter, Nöjda kunder, Hållbar samhällsutveckling, Attraktiv arbetsgivare och Välskött bolag. Gäller för 2017 års Affärsplan)

Företagsövergripande mål

Konkreta ettåriga mål som beskriver vilka mål som ska nås.

Indikatorer

Mäter uppfyllelse av bolagets mål.

Aktiviteter

Är riktade insatser under begränsad tid.